Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Redaktören har ordet

Bästa Diabetes-Kollega
Det är ett stort nöje att få presentera ett nytt nr av DiabetologNytt. Antalet medlemmar i Svensk Förening för Diabetologi (SFD) börjar nu närma sig 3.700, den största sektionen i Svenska Läkaresällskapet. Vi trycker upp 4.000 ex av varje nummer av DiabetologNytt - och fortsätter i färg liksom 2007. Vill Du ha ett antal exemplar till pågående utbildning så hör av Dig per mail till redaktionen.

Vi väntar nu med stort intresse på nationella riktlinjer för diabetes från Socialstyrelsens. I tidningen finns en ledare av Björn Eliasson om behandlingsmål på individ-nivå. I en annan artikel i tidningen diskuteras diabetesriktlinjer ur EU-perspektiv. Stefan Jansson med medarbetare tar upp att interventionsstudier visar på goda resultat hos patienter med prediabetes.

"Sett & Hört"
innehåller senaste nytt kring forskning och klinik med korta abstrakt med också andra sammanfattningar.

Varje dag finns minst en diabetes-nyhet online tillgängligt utan lösenord på www.dagensdiabetes.se, och en del av dessa tas senare in i kommande nr av tidningen.

Kommunikation
I ett möte med patienter eller kollegor finns en tvåvägskommunikation som ofta(st) möjliggör samförstånd och förståelse. Diabeteskostbudskapet har under senare år diskuterats intensivt, även om flera interventionsstudier har publicerats i den vetenskapliga litteraturen senare år, så är det ofta i kvällstidningar och på www-bloggar som allmänheten tagit del av "senaste kostnytt", ofta en "sanning" med emotionella övertoner. Sista 2 åren har DiabetologNytt haft med ett par nummer av Dietistaktuellt, dietisternas tidskrift i Sverige, såsom särtryck just för att låta våra legitimerade dietister föra fram sitt diabeteskostbudskap.

I mitten av januari kom Social-styrelsens yttrande i ett enskilt tillsynsärende, där en läkarkollega friades från anmälan om felaktigt kostbudskap, anmäld av två dietister. Detta upplevdes från många håll som att Socialstyrelsen nu gav "grönt ljus för fet mat till patienter med typ 2 diabetes och överviktiga" - och att Socialstyrelsen förekom sina egna riktlinjer liksom pågående riktlinjearbete. Socialstyrelsen har i pressrelease minskat förvirringen något. Dokumentet finns på sidorna 64-67.

Se också ADAs nya kostriktlinjer 2008 på sidan 32 och en avhandling på sidan 71.

Önskar Dig en god och fin vår,
snart försommar 2008!

stig.attvall@medicine.gu.se
Redaktör DiabetologNytt

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com