Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Ordföranden har ordet

Riktlinjer, HbA1c och viktiga möten

Intensiv höst

Hösten 2007 var fylld av viktiga diabetologiska händelser. Efter ett intressant EASD i Amsterdam i september, gick föreningens välbesökta höstmöte av stapeln i Malmö i oktober, i regi av Peter Nilsson, Anders Frid och Martin Ridderstråle. Programmet omfattade temata som samverkan mellan vårdgivare, inte minst med kardiell protektion i fokus samt diabetes och lipider. Ett bra program och ett väl genomfört arrangemang!

Därefter genomförde det Nationella DiabetesTeamet (NDT, Diabetes Sweden), det vill säga SFD tillsammans med SFSD, Barnläkarförenings sektion för endokrinologi och diabetes, Dietisternas Riksförbunds sektion för diabetes och Svenska Diabetesförbundet, en presskonferens med anledning av Världsdiabetesdagen den 14/11. Temat var barn och ungdomar med diabetes. Uppmärksamheten som presskonferensen rönte var fantastisk, inte minst genom ett imponerande samarbete med de lokala diabetesföreningarna och diabetesmottagningarna (se rapporter av Gun Forsander och Johan Jendle). Ett varmt tack till Annika Eliasson och Lena Bergling på RMP Media för professionell hjälp med arrangemanget.

Vid Riksstämman 2007 hade diabetessektionen ett mer omfattande program än någonsin tidigare. Detta berodde på att vi fått ett större utrymme i programmet för att i samverkan med externa sponsorer kunna erbjuda ett program med fler inbjudna föreläsare. De flesta programpunkter var mycket intressanta, relevanta och välbesökta (se Michael Alvarssons rapport). Minns gärna att återkomma till honom redan i vår för förslag om symposier för 2008 års riksstämma (ska vara inne hos Svenska Läkarsällskapet senast 6/3).

Den 20/12 arrangerade SFD ett möte tillsammans med de flesta organisationer för vilka HbA1c är av stor betydelse (se gemensam rapport från mötet och diskussion även i förra numret av DN). Vi är helt överens om att den globala standardiseringen av HbA1c-metodiken kommer att vara av stort värde, men att det inte är motiverat ännu att förändra presentationen av HbA1c-mätvärden i Sverige. Resultaten av nya studier avvaktas och nya möten kommer att hållas tillsammans med alla, från kliniska kemister till representanter för patienterna, för att eventuella förändringar ska kunna ske så smidigt som möjligt för alla inblandade.

Full almanacka 2008
Även detta år kommer att bli intensivt. Ett antal diabetesinriktade vetenskapliga möten erbjuds för intresserade som har möjlighet:

  • SFD:s vårmöte i Härnösand 15- 16 maj (se preliminärt program)
  • SFD:s höstmöte i Örebro 16-17 oktober
  • ADA i San Fransisco 6-10 juni
  • EASD i Rom 7-11 september
  • Riksstämman i Göteborg 26-28 november.
  • Glöm inte heller om Du är intresserad:Kardiovaskulära vårmötet i Malmö 23-25 april 5th World Congress on Prevention of Diabetes and its Complications i Helsingfors 1-4 juni.

Många viktiga processer är dock igång även på hemmaplan. Riktlinjearbetet i SoS regi håller god fart under året för att kunna vara klart som aviserat år 2009.

Diskussionen om lämpliga sätt att presentera HbA1c eller annat mått på glukoskontroll kommer också att fortgå.

Nationella DiabetesTeamet (NDT) kommer under året genomföra en inventering av situationen i skolan för barn och unga med diabetes, för att förhoppningsvis kunna presenteras vid Värdsdiabetesdagen den 14/11 2008.

Inom ramen för NDT kommer under året också planering för DiabetesForum i Uppsala i maj 2009 att intensifieras.

Du vet väl förresten apropos framtida diabetesmöten att EASD går i Stockholm i september 2010 med Claes-Göran Östensson som ordförande?

Under detta och nästa år kommer också den viktiga frågan om screening för och prevention av diabetes att finnas högt upp på agendan. Vid SFD:s vårmöte, som har just screening och prevention som tema, kommer även metoder för prevention att diskuteras. Dags att komma till slutligt beslut om vad som behöver göras nationellt och lokalt i denna fråga är det dock inte förrän 2009, efter att de nya riktlinjerna presenterats. Lämpligt nog har även ett konsensusdokument från EASD och ADA aviserats och det beräknas vara klart ungefär samtidigt.

Bästa hälsningar
Björn Eliasson
Ordförande

DiabetesCentrum
Sahlgrenska sjukhuset
413 45 Göteborg
Fax 031-823820
E-postadress bjorn.eliasson@gu.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com