Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Bästa Läsare!

Svensk diabetesvård blir bättre och bättre. Detta nummer ger oss diabetesperspektiv. Två seniora kollegor, Göran Blohmé och Jan Östman, ser tillbaka på svensk diabetesvård med ett drygt 40 årigt perspektiv. Ibland hör man, både från patienter och politiker, att "inget har hänt". Man vill ha mer, bättre och bättre diabetesvård, både bättre produktion och bättre kvalitet. Det gäller också forskning och utveckling. Här tycker en del att det går "för långsamt". Diabetesforskare borde vara smartare, de borde arbeta ännu mer kreativt för att finna lösning på vår tids diabetesutmaningar. Mer ekonomiska resurser behövs.En del upplever att utdata från Nationella Diabetes Registret (NDR) varje år ger "ny kritik" - men tvärtom, här ser vi att diabetesvården blir bättre och bättre. Detta trots att tilldelningen av ekonomiska medel på många ställen har stannat upp trots en ökning av antalet patienter med diabetes, också tyngre och äldre patienter. Organisatoriska förändringar av politisk natur, ibland utan samverkan med diabetesföreträdare, ofta utan förstudier som visar att förändringen är bra, stör diabetesprofessionens arbete och uppgjorda rutiner. Nyckelpersonen, någon i diabetesteamet, flyttar till annan tjänst eller går i pension. Självklart finns förbättringspotentialer inom forskning och klinik, på vår egen mottagning, regionalt och nationellt. Svensk diabetesvård är dock unik på många sätt. Folkhälsorapporten från Socialstyrelsen i april visar exempelvis att dödlighet i hjärtinfarkt för kvinnor med diabetes nu för första gången i vårt land, och i något land, börjar plana av och närmar sig kvinnor utan diabetes (se sidan187).

Sommartid - en tid för uppbyggnad av självet!
Låt sommaren 2005 bli en tid för att skapa underhåll av Dig själv, fysiskt, psykologiskt, socialt och emotionellt-själsligt. Njut av livet i sommartid! Välj något avkopplande som passar Dig. Kanske djupmeditation ett par minuter varje dag. Ge Dig själv och ofta en god och lång stund i hängmattan ute på landet, eller i skogen, hör vindens brus i gräset och i trädkronorna. Ligg ned på marken och bara titta upp mot himlen. Den avstressande vilan och ron ut ute på havet smakar också bra för själen. Eller ute på en öde ö. Hör vågornas kluckande invid skön sand- eller klippstrand!
I sommartid är det viktigt att vi ägnar oss åt och bygger ut vår revirtid, söker en skyddad plats att göra det man vill på, på sitt sätt, vara tillsammans, vara ifred, slöa, vara glad, göra vad som helst utan att någon annan kan lägga sig i det. En tid med rätt till ostördhet. En tid med förströelse och gör-ingenting-tid. Lägg redan nu ifrån Dig armbandsur ett par veckor i sommar. Din Tid är det enda Du har. Det är en konst att kunna växla ned- och för detta behövs minst 3, helst 4 veckor i rad, för att finna lugnet - och sig själv, här och nu. Veckornas antal för att gå ner i varv är kanske mindre viktiga, utan istället är det på vilket sätt vi mentalt kopplar av, tar det lugnt och/eller vad vi gör, och i vilken miljö vi väljer att vara i. Ta till vara på Dina närmaste, familjen, vännerna, kompisarna, socialt umgänge utan krav, som behövs som stöd i den mentala återhämtningen. Inte bara ensamhet i avskildhet ger återhämtning. Vi behöver båda delarna..
Bilden av sommaren mognar med människan. Sommaren är för rik för att man riktigt skall veta hur den är. Efter många, många år har man i minnet lyckats få ihop till en hel sommar. Sommaren 2005 är här - nu!

Stig Attvall
Red DiabetologNytt


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com