Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

I DiabetologNytt Nr1-2 1997 diskuteras Scuba Diving och Diabetes. Ett Kunskapscentrum finns vid Diabetescentrum vid Sahlgrenska tillsammans med Yrkesmedicin, Göteborg, som på uppdrag av Svensk Förening för Diabetologi tar sig an frågan.
Informationsmaterial till läkare och patient kommer att finnas att få från denna sida och via DiabetoFax.

Svensk Förening för Diabetologis allmänna uppfattning är att generellt bör dykning avrådas vid typ 1 diabetes, men för de som absolut vill, kanske tidigare dykare före debut av typ 1 diabetes, kan ett kunskapsunderlag underlätta för läkaren, som gör bedömning inför läkarintyg och för den person med diabetes som får klartecken, i avsikt att undvika dykkomplikation i samband med djup insulinkänning.

Scuba Diving and Diabetes, Christopher Edge Chair, UK Sports Diving Medical Committee

Scuba diding och typ 1 diabetes - läkar- och patientINFO


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum]
Till Förstasidan