Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Diabetes Online

DiabetoFax är nu en verklighet för Svensk Förening för Diabetologi. För den som saknar Internet finns nu en online-möjlighet att få ta del av Senaste Diabetologiskt Nytt. Hämtfax-servicen är länkad, håller sig synkron med uppdateringarna i Internet www av Diabetolognytt. Informationen som faxas ut är alltid färsk. Slå 08 34 79 55. Se sid 61 för mer information!
DiabetologNytt www
Antal besökare är drygt 500 per vecka på Diabetolog-Nytts www sidor. Servern omfattar nu totalt 300 st sidor i en online databas omfattande 1996 års 3 nummer och annan INFO inklusive DebattForum.
Här kan besökare skriva ut diabetologisk information, ta hem via Internet en datafil för att själv kunna bearbeta detnsamma, exempelsvis vid utveckling av lokalt vårdprogram. Socialstyrelsens 100-sidiga dokument Nationella Riktlinjer för Diabetes ligger på DiabetologNytts server. Dokumentet är en layout mässig bearbetning för att öka tillgängligheten. En sökmotor på www DiabetologNytt ökar ytterligare användbarheten av datafilerna.
Har man tillgång till bläckfärgstråleskrivare kan distriktsläkare Melcher Falkenbergs i Kisa pedagogiska hjälpmedel med blodsockermålsymboler i form av trafikljus med grön, gul och röd sektor tas hem från www sidan INFO för medlemmar.
Flertalet av oss har svårt av ekonomiska skäl delta i alla förekommande diabetologiska möten, skandinaviska, nationella, europeiska och internationella - men vill ändå följa med i vad som händer. Därför kommer på DiabetoFax och DiabetologNytt www finnas Online sammanfattningar. Bevaka därför dessa snabba media för att få uppgraderad diabetologisk INFO, vetenskapligt och kliniskt.

Internetabonnemang
Totalt skaffade sig 10% av medlemmarna ett modem med Internet-abonnemang genom erbjudandet i föregående nummer. Årets julklapp är dator med e-mail- och Internet-modem. Ett företag erbjuder utrustningen för 1:-, om man abonnerar på 18 månaders Internet-abonnemang från början. Peter Nilsson i Dalby är en av många som nu julen 1996 får modem, e-mail-, datafax- och Internetdatastöd. Han kan då som en av representanterna för öppenvårdsintresserade diabetesläkare i styrelsen ge en ännu bättre medlemsservice.

DiabetologNytt på Nätet
Uppgift om antalet diabetesregistrerade diabetespatienter från Nationella Diabetes Registret (NADIR) kommer regelbundet uppdateras på sidan "INFO för medlemmar". Fördelningen av skilda parametrar på officiell nationell nivå kommer också vara tillgängligt på Diabetolog-Nytts server framöver. På så sätt kan material erhållas för undervisning och fortbildning i avsikt att göra diabetesvården ännu bättre. Nationella Diabetes Registret blir på så sätt ett levande kvalitetssäkringsinstrument för diabetologin.

DebattForum www
På www DiabetologNytt finns ett DebattForum invigt 11 oktober - och redan har 110 inlägg gjorts, faktiskt flera gånger så många som på Svenska Läkaresällskapets server. Svensk Förening för Diabetologi är en mycket aktiv intresseförening! Först ut var distriktsläkare Hernborg i Laholm med diskussion kring aktuella diabetesfrågor. En omfattande debatt väckte de nya klassifikationerna i ICD 10.
Tack!

Lösenord
DiabetologNytts www är lösen-ordsskyddad i en datafil på INFO för medlemmar: "här finns lösenordsskyddad information".
Vänd dig till Stig Attval med frågor rörande lösenordet.

Red


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum]
Till Förstasidan