Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Kardiovaskulärt vårmöte
Diabetesmöten 1999 -2003

Nytt millennium -Nya möjligheter i Diabetesbehandlingen

Diabetesnjuren -EDNSG


12-13 maj i år kommer vi att ha ett EDNSG möte (European Diabetes Nephropathy Study Group).

   Man kommer endast med på mötet om man får sitt abstract för föredrag accepterat. Samtidigt kommer man då
med i gruppen som består av c:a 140 medlemmer från Europa men även enstaka från Australien, Japan och USA.
Vi står för kostnader, hotell och mat men man måste själva betala resan.

Vänliga hälsningar
Ole Torffvit
Ole.Torffvit@med.lu.se

 

Kardiovaskulärt vårmöteProgrammet för symposiet som arrangeras av Svenska Cardiologföreningen och Svensk Föreningen för Diabetologi
med sponsorstöd från Bayer AB den 20 maj kl 08-10, under Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte 18-20 maj i Uppsala.

Lipids, atherosclerosis and diabetes
0830-0835 Introduction (by chairman) Doc Peter Nilsson, Malmö
0835-0900 Atherosclerosis.Past-present-future Prof Andrew Newby ,University of Bristol UK
0900-0925 Diabetes and acute coronary syndrome -challenge for the future Ass Prof Klas Malmberg, Stockholm
0925-0950 Lipids in Diabetes Study Prof Rury Holman, Oxford, UK
0950-1000 Panel discussion

För anmälan kontakta Uppsala Turist & Kongress AB enligt nedan. Där kan man få specifikt kongressprogram med anmälningsblankett och specifikation över kostnader.
Uppsala Turist & Kongress AB, Fyristorg 8, 753 10 Uppsala, Telefon 018-274807, Fax 018-692477,
E-post kongress@utkab.se.Anmälan till mötet är först giltlig när betalning kommit Uppsala TuristKongress AB tillhanda.
Sista anmälningsdag är 3 april.

Upp

Diabetesmöten 1999 -2003
Skandinaviska

• 2000
13-14/4 2000 Svensk Förenings för Diabetologi Vårmöte, Huddinge sjukhus, Sthlm Diabetes år 2000 - nya möjligheter vid typ 1 och 2 diabetes och mer info via jan.bolinder@cme.hs.sll.se

5-7/5 2000 Skandinaviska Diabetesmötet (SSSD)Sofia Moria i Oslo

10-12/5 2000 Stockholm Berzelius symposium; Social Causation of Disease -Biological Mechanisms Mer info och anmälan till ANIIE.MELIN@SVLS.SE eller fax 08-44088 84

19-20/10 2000 Göteborg,Svensk Förening för Diabetologi Höstmöte;Diabetes och Lipider För info stig.attvall@medicine.gu.se

29/11-1/12 2000 Riksstämman

Internationella

• 2000
17-21/9 2000 EASD 2000, 36th Annual Meeting, Jeursalem, Israel

5-11/11 2000 IDF Mexico

10-13/6 2000 60th Annual ADA Scientific Sessions, San Antonio,Texas,USA

2001
23-26/6 2001 61st Annual ADA Scientific Sessions, Philiadelphia, Pennsylvania, USA

2-7/9 2001 Europeiska Diabetesmötet EASD, Birmingham, England Fax England +171 462 2620

2002
15-18/6 2002 62nd Annual ADA Scientific Sessions, San Fransisco, California, USA

2003
11-17/6 2003 63rd Annual ADA Scientific Sessions, New Orleanss, Lousiana, USA

Upp

Svensk Förening för Diabetologi -Vårmötet 2000 -Symposium XIX

Nytt millennium -Nya möjligheter i Diabetesbehandlingen
Birkeaulan,Huddinge Sjukhus 13 -14 april 2000

Program
Torsdag 13 april
10.00 -10.30 Registrering,samling med kaffe,utställningar
10.30 Inledning Jan Bolinder

I.Kontinuerlig glukosmonitorering:från vision till kliniskt verktyg.Moderator:Jan Bolinder 10.35 -11.10 MiniMed needle type electrochemical glucose sensor.Andreas Pfützner
11.10 -11.45 Mikrodialysbaserad glukosmonitorering.Urban Ungerstedt
11.45 -12.20 The GlucoWatch.Monitor Russel O.Potts
12.20 -13.30 Lunch och utställningar

II.Nya insulinanaloger och administrationssätt.Moderator:Jan Östman
13.30 -14.10 Direct-and ultralong-acting insulin analogues:how shall we use them?David Owens
14.10 -14.40 Insulinpumpbehandling:förnyad aktualitet med nya analoger?Per-Erik Lins
14.40 -15.20 Inhaled insulin.Jean Bradsbury
15.20 -15.50 Kaffe och utställningar

III.Ö-cellstransplantation.Moderator:Eva Toft
15.50 -16.30 Ö-cellstransplantation:en möjlig behandlingsmetod?Carl-Gustav Groth
16.30 -17.00 Årsmötesförhandlingar i Svensk Förening för Diabetologi

Fredag 14 april
IV. Presentation av förtjänstfull avhandling inom diabetesområdet 1999.Moderator:Stig Attvall
09.00 -09.35 Metabolic signals and the ATP-sensitive potassium channel in the pancreatic beta cell.Robert Bränström

V.Metabola syndromet och Typ 2 diabetes.Moderator:Ulf Adamson
09.45 -10.25 Insulinresistenssyndromet:patogenes och farmakologiska behandlingsmöjligheter.Fredrik Lönnqvist
10.25 -10.50 Kaffe och utställningar
10.50 -11.30 Omentectomi:en ny behandlingsprincip vid det metabola syndromet?Peter Arner
11.40 -12.30 Kan vi behandla diabetes genom att behandla fetman?Stephan Rössner
12.30 -12.40 Summering och avslutning.Göran Blohmé
12.40 Lunch och utställningar

Mötet riktar sig till medlemmar i Svensk Förening för Diabetologi samt till diabetesintresserade läkare, sjuksköterskor,m.fl i diabetesvården.
Avgifter: Medlemmar 200 kr.
Icke medlemmar 400 kr.
Middag 13/4 300 kr.
Avgiften insättes på Pg 38 80 34 -1 Svensk Förening för Diabetologi med angivande av Vårmötet 2000.

Anmälan:
Senast 22 mars.
Bifogad anmälningsblankett sänds till: Åse Walters,Centrum för Metabolism och Endokrinologi M63,Huddinge sjukhus,141 86 Huddinge
Fax:08 -711 0710, E-post: åse.walters@cme.hs.sll.se

Lokal: Birkeaulan,Huddinge sjukhus.(Lokaltåg från Stockholms Central till Stockholm Syd/Flemingsbergs station,restid ca.20 min)

Övriga upplysningar
Jan Bolinder,Tfn:08 -585 82361, E-post: jan.bolinder@cme.hs.sll.se
Erik Moberg,Tfn:08 -585 82366, E-post: erik.moberg@medhs.ki.se
Åse Walters,sekreterare, Tfn:08 -585 82345,E-post: åse.walters@cme.hs.sll.se


Vill Du bli medlem i Svensk Förening för Diabetologi (SFD)?

      -och få DiabetologNytt 4 nummer per år och tillgång till www.diabetolognytt.com och www.sdn.nu
med Svenskt Diabetologiskt Nätverk, DiabetoFax samt möjlighet till diabetologiskt nyhetsbrev om Du
vill via email var 6:e vecka?

Kostnad 0 kr 2000 och 80 kr 2001.Alla inom diabetesteamet är välkomna att bli medlem i SFD.
Faxa till 031 27 00 87 uppgifter om namn,adress och yrke,så blir Du medlem och får tillgång till en
kontinuerlig fortbildningsmöjlighet inom diabetes.

Red

Upp

 


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan