Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Diabetesvård & Pedagogik


Att sköta sin diabetes är ett hant- verk som kräver stora kunskaper och pedagogik

  Diabetesbehandling vid typ 1 år 2000 ...
Under alla år har det dykt upp nya mediciner, terapier och hjälpmedel som utgetts för att underlätta diabetesbehandlingen.

  Det har varit nya insuliner, nya sätt att ta insulin, insulinpennor, blodsockermätare och kost. Min erfarenhet av dessa hjälpmedel är att behandlingsresultaten har blivit betydligt mycket bättre men det har definitvt inte blivit lättare, snarare tvärtom. Dvs dom socialt besvärliga hypoglykemierna har ökat, men insulinkoma har minskat liksom diabetskomplikationerna. Dock är det ställt utom allt tvivel att detta har bidragit med mycket positivt för diabetikern och diabetesresultatet, men vi har långt kvar att gå innan det är lättare.

Insulinanaloger
Det senaste är de så kallade insulinanalogerna, Humalog etc, där man så gärna vill att dessa ska medföra att diabetikerna ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt vad beträffar tider och födointag.

Samma resonemang har förts om pumpbehandling och även om måltidsregimer med Actrapid då detta infördes för 15-20 år sedan. Man bör då veta att diabetikerna inte är en homogen grupp utan består av olika personligheter och erfarenheter.

En människa som vuxit upp med diabetes på 60-70-talet med dessa ”Stalinistiska ” kost- och behandlingsregimer har sannolikt en helt annan syn på frihetsbegreppet än en person som insjuknade 1998. Frihet för dessa människor är kanske inte att få äta när och hur som helst utan dom kanske finner en trygghet i regelbundenheten med kost, motion och insulin.

  Dessutom är vi inte där ännu, enligt min uppfattning, att vi kan gå från regelbundenheten vad gäller tider, motion och måltider. Självfallet kan vi akut ”hyfsa ” till ett acceptabelt blodsocker så att blodsockret ligger någorlunda bra då man ”fuskar ”. Men insulin, kost och motion har även långtidseffekter som vi idag är oförmögna att korrigera för om man inte har någon struktur på sin tillvaro. Detta yttrar sig väl oftast i form av växlingar mellan hypo- och hyperglykemi, men kan sannolikt även yttra sig som kronisk hypo- eller hyperglykemi.

God pedagogik från diabetesteamet
  
Att uppnå en god metabol kontroll som insulinbehandlad diabetiker idag 2000 är fortfarande ett uttryck för stora diabeteskunskaper hos individen, strukturerad livsföring och hårt arbete. För att uppnå detta krävs god kontakt och pedagogik från vårdteamet så att patienten kan tillägna sig denna kunskap och fingerfärdighet.Vilken behandlingsregim man ska välja kommer man fram till via ett resonemang med patienten. Ingen behandlingsregim, i sig, är bättre eller sämre än någon annan utan passar den enskilda patienten olika.

Bidrag till redaktionen från patient.


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan