Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

ATT BLI VUXEN MED DIABETES


Svensk Förenings för Diabetologi höstmöte 1998 äger rum torsdagen den 8/10 och har det spännande och utmanande temat "Att bli vuxen med diabetes".

Mötet äger rum på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm;
  • Inleds med en fysiologisk del, modererad av professor Martin Ritzén, där professor David Dunger från Oxford ger en State-of-the-Art föreläsning om pubertetens endokrinologi.
  • Under eftermiddagen kommer även psykologiska aspekter på temat att diskuteras med fokuse-ring både på ätstörningar, och på diabetestonåringens ibland traumatiska övergång från barn- till vuxenklinik.
Inbjudan kommer att skickas ut till alla medlemmar i Svensk Förening för Diabetologi under augusti månad - boka in redan nu 8 oktober i Din almanacka!

Lokalt ansvariga är Måna Wallensteen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm och Elisabeth Björk, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Med vänlig hälsning - och välkommen!
Elisabeth Björk
Elisabeth.Bjork@medicin.uas.se


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan