Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Redaktören

Bästa Läsare!

Diabetologin blomstrar - snart
Svensk diabetologi börjar blomstra. Ett ökat engagemang för diabetologins kliniska utmaningar märks över hela Sverige. Kompetens och verktyg finns att lösa kliniska problem.

Verksamheten behöver nu också näring för att kunna få slå ut i full blomning - för att kunna leva upp till minimistandarden i Nationella Riktlinjer för Diabetes från SoS och det lokala vårdprogrammet. För att ta hand om 30.000 nyupptäckta individer med diabetes närmsta året, förutom 330.000 patienterna med känd diabetes, behövs det 200 fler diabetessjuksköterskor, utöver de 700 vi har, fler timmar för diabetes-patientansvariga läkare, fler distriktsläkartjänster, fler dietister och fler diabetesfotvårdare. En fråga till valet!

I hård konkurrens har Sverige blivit Centre of Excellence of Diabetology med 80 MSEK till forskningen 1998. Högt kvalificerade forskare knyter nu samman svensk diabetologisk forskning i ett nätverk; professorerna Arne Andersson, Uppsala, Leif Groop, Malmö och Carl-Gustav Groth, Stockholm gratuleras till denna utmaning. Se sid 50!

Fötjänstfull Avhandling
10.000 SEK går till:
* Karin Hahenberger vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm för sin avhandling om Diabetesfoten och
* Henric Mulec, NÄL Trollhättan för sitt arbete kring Diabetesnjuren. Se sid 61!

Doktorand som skickar sin avhandling med spikblad till redaktionen deltar i bedömningen av 1998 års Förtjänstfull Avhandling. Se sid 67 för nya diabetes-abstract.

Diabetologisk Riksstämma
Tisdag 24/11 till torsdag 26/11 går riksstämman av stapeln i Göteborg. Två diabetessymposier finns med;
* Diabetesfoten - nu vet vi vad vi skall göra! med Jan Apelqvist som moderator
* Diabetes - nya klassifikationer och gränsvärden, modereras av Hans Arnqvist. Deadline för abstract till Riksstämman är 21 augusti. Välkommen med Ditt bidrag!

Ansökningar
Årets Diabetesteam på 40.000 kr och Årets Diabetologiska Öppenvårdsstipendium på 25.000 kr finns till ansökan med deadline 1/9. Se sid 59!

Diabetologiskt Nätverk
Diabetologiskt Nätverk utvecklas nu interaktivt för att bli en användbar digital produkt, något man har nytta av i sin diabetologiska vardag, för såväl klinikern som forskaren. Nätverket nås via adressen http://www.medicallink.se/medlink/press/DIABETOLOGNYTT - och klicka nederst på ikonen Diabetologiskt Nätverk. Snabbt har www DiabetologNytt blivit Nordens störs-ta elektroniska medicinska site, allt nåbart på en tiondels sekund genom en supersnabb sökgenerator på första sidan. Sista månaden blev 55.000 stycken www-dokument besökta/datafil togs hem/printades ut. Utnyttja nu Du också möjligheten att lämna ett bidrag, diskussionsinlägg eller en ny artikel, i fulltext eller i koncentrat. Vi andra kan då snabbt få ta del av senaste nytt.

Snart 2.000 medlemmar!
Antalet medlemmar i Svensk Förening för Diabetologi SFD närmar sig nu 2.000. Ny medlem hälsas välkommen; faxa då till SFD 031 27 00 87 yrke, namn och adress. Första året är utan kostnad. Sedan är medlemsavgiften 80 kr per år med då tillgång till www, tidningen och utskick av annan medlemsinformation.

Välkommen med Ditt bidrag!
Redaktionen tackar alla bidragsgivare för fina artiklar. Rapporter och bidrag välkomnas nu inför höstnumret!

Skön Sommar!

stig.attvall@medicine.gu.se
vetenskaplig sekreterare
redaktör 980619


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan