Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Redaktören har ordet

havet

Hej!

EASD

Ett nytt spännande nummer av DiabetologNytt med rapporter från Europeiska Diabetesmötet i Stockholm (EASD). Läs Malmö-kollegan Anders Frids rapport dag för dag. Diabetesforskning, prekliniska och kliniska, tas upp liksom nyheter kring framtida potentiell diabetesbehandling, både vid typ 1 och 2 diabetes. Professor Ulf Smith, EASDs president, skriver i detta nummer också om Diabetes och cancer - ett ämne som diskuterades på EASD. Ett positivt budskap var att metformin verkar halvera risken för malignitet.

Hypoglykemi

Professor Ulf Adamson, Danderyds Sjukhus, har arbetat i många år med forskning med frågeställningar kring hypoglykemi, mekanismer kring motregulation och med kliniska studier. Ulf blev för ett år sedan hedersledamot i Svensk Förening för Diabetologi.

På ett tiotal sidor sammanfattar han sin forskning. Vi vet att hypoglykemi-insulinkoma vid typ 1 diabetes kan vara myntets baksida till bra metabol kontroll med Socialstyrelsens HbA1c-ambition kring 5,5-6,0%. Rekommendationen är 4 blodsocker per dag som rutin vid typ 1 diabetes för att upptäcka i tid risk för hypoglykemi och kunna få en ”bäring” för att förebygga. Upprepade insulinkoma, trots terapiåtgärder för att förhindra sådana, utgör en indikation för kontinuerlig glukosmätning.

Ett par procent av patienter med typ 1 diabetes riskerar under sin livslängd att avlida i insulinkoma. Vid varje läkarbesök är det viktigt att vi, förutom diskussion med patienten kring HbA1c-värde och -mål, också diskuterar hur förebygga fatal hypoglykemi, vikten av upprepade blodsockermätningar per dag, avgöra om adrenerga symtom vid hypoglykemi har ändrat karaktär med uppkommen oförmåga att känna igen hypoglykemi (unawareness) med i så fall 5-10% mindre insulin per dygn eller om diabetes i 30-40 år högre HbA1c-nivåer med tanke på försämrad förmåga till motregulation vid lågt blodsocker.

Framgångsrika diabetesteam

Kalmars barndiabetesteam och Västra Frölundas vuxendiabetesteam har på olika sätt lyckats väl med sin verksamhet. De beskriver på vilket sätt de arbetar i DiabetologNytt. Hur gör vi för att lyckas ännu bättre i vår kliniska verklighet?

Ledtal i diabetesvården

Vi har i tidigare nummer haft artiklar kring ledtal för diabetessjuksköterska och läkare på sjukhus och vårdcentralsmottagning. Frågan är än mer viktig nu när de Nationella Riktlinjerna för Diabetes från 10 januari 2010 ska implementeras. På SFDs höstmöte 20-21 oktober i Lund kommer detta upp som ett av många ämne. Detta kommer vi sedan att rapportera om i nästkommande nummer av DiabetologNytt.

Höst- och vinterhälsningar
Stig Attvall
redaktör DiabetologNytt
stig.attvall@medicine.gu.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com