Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Sjukhusdiabetesmottagning med bäst HbA1c 2009

Diabetesmottagningen vid Frölunda Specialistsjukhus

En diabetesmottagning är ett lagarbete och diabetesmottagningen på Frölunda Specialistsjukhus har sedan länge bedrivits i formen av ett multidisciplinärt team. I teamet ingår läkare, diabetessköterska, dietist och fotterapeut. Övrig mottagningspersonal undersköterskor och sjuksköterskor bidrar med vanligt mottagningsarbete och specialiserade svikt- och hypertonimottagningar.

Tidigare läkare Kerstin Stenberg och Tomas Lindén samt Marian Wysocki hade ett uttalat intresse i att driva och utveckla diabetesmottagningen. Detta har gett resultatet att verksamheten haft bland det lägsta HbA1c-värdena i NDR under flera år. I år hamnade vi överst på listan*.

sjuk

Annika Sommarblad, Elisabeth Pettersson, Ewa Olofsson, Ing-Marie Eriksson,Jesper Fowelin och Sonja Strömberg.Saknas: Susanne Johansson och Jenny Magnusson

Mottagningen handhar cirka 700 patienter varav knappt 200 utgörs av typ 1 diabetes. Vi får remisser från distriktvården där svårbehandlad diabetes typ 2 dominerar men också remisser från slutenvården för fortsatt uppföljning upp diabetes typ 1 hos vuxna och ungdomar som fyllt 18 år.

Frölunda Specialistsjukhus har ingen akutmottagning utan istället mottagningar för planerad specialistvård. Medicinmottagningen har möjlighet att från måndag till fredag lägga in patienter på vårdavdelningen för metabolinställning, något som uppskattas av patienterna och ger mottagningen möjlighet till inneliggande utredning vid behov. På mottagningen har vi samlat fotverksamhet och har möjlighet att mäta tåtryck och neuropati. Vi har också ögonfoto med lokal kamera som bemannas av vår ögonmottagning. I nära anslutning har vi vår dietist och det ger oss möjlighet att samboka flera besök, något som vi tänker utveckla de kommande åren. Vi erbjuder alla typ 1-diabetiker två diabetessjuksköterskebesök och två läkarbesök per år. Vår erfarenhet är att en halverad besöksfrekvens leder till en höjning av HbA1c på cirka 0,7 % till 0,8 % under ett år. På mottagningen har vi cirka 35 patienter (20 %) som behandlas med insulinpump. Behandlingsformen stiger långsamt i frekvens bland våra diabetiker.

Vi använder också CGM för att systematiskt värdera de svårinställda diabetiker som önskar detta och under året har cirka 15 personer undersökts. Vanligtvis genomför patienterna mätningar under fyra veckor med frekvent handledning av patientens egen diabetessjuksköterska. Dietisterna arbetar enskilt med patienterna och vi planerar att alla skall få ett dietistbesök per år för att maximera patientens egenansvar till kost- och motionsråden. Läkare och diabetessjuksköterskor arbetar aktivt med FYSS- och FAR-recept som diskutera vid varje återbesök.

Fotvården bedriver fotskola för våra egna och primärvårdens patienter. Patienter med kroniska sår behandlas och vi startar till hösten en riskfotmottagning med fotterapeut, läkare samt ortopedtekniker.

Vår verksamhetsidé är att påverka och stödja patienter som ett team. Vi vill nu pröva nya grupputbildningsmetoder för att se om vi kan bilda informella nätverk bland patienter för att sprida mer kunskap om diabetesbehandlingar. Vi startar det arbetet till hösten 2010 och utgår från att grupputbildningen är tidsbesparande och ger patienten behandlingsvinster.

Vi ser fram emot kommande NDR-år med tillförsikt och nyfikenhet på våra nya satsningar. Vi tror på mötet med patienten som en möjlighet att påverka och kommer att bibehålla antalet besök trots en snål ekonomi. Att möta fler patienter i en grupp kanske kan öka vår tillgänglighet och skapa informell kunskapsspridning hos de grupper som vi har svårast att nå på vanligt sätt.

* Frölunda Specialistsjukhus

2009 HbA1c median 6,4%

(2008, 6,6%) antal pat. 168


Jesper Fowelin, överläkare
ansvarig för diabetesmottagningen
Frölunda Specialistsjukhus

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com