Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

 

Ordföranden har ordet
ordf

Ny ordförande i SFD
I samband med Diabetesforum i Uppsala i maj avgick förre ordförande Björn Eliasson och Mona Landin-Olsson valdes till ny ordförande.

Jag vill först och främst tacka för att jag fått förtroendet att vara ordförande i Svensk Förening för Diabetologi och vill ta tillfället i akt att helt kort presentera mig. Jag är född 1954 i Malmö och talar därför en bred klingande skånska. Min far var från Överkalix men norrlänningar är ju tysta av sig så det influerade inte nämnvärt min dialekt. Jag har huvudsakligen arbetat på olika sjukhus i Skåne med undantag för kortare vistelser på andra ställen.
År 1990 skrev jag en avhandling om autoimmuna markörer vid typ 1 diabetes och har sedan dess fortsatt att intressera mig för uppkomstmekanismerna för denna märkliga sjukdom. Mesta delen av tiden arbetar jag kliniskt med diabetes i alla dess former såsom typ 1, typ 2, LADA, gestationell diabetes, metabola syndromet och fetma. Sedan 1991 bor och arbetar jag i Lund och har sedan 2008 har en adjungerad professur i endokrinologi.

Det är en utmaning att efterträda Björn Eliasson som under sina år utvecklat föreningen i flera avseenden och nu krönt sin bana med att anordna Diabetesforum i Uppsala som blev ett mycket välbesökt och lyckat möte. Inte minst är detta möte ett tecken på gott samarbete med patienter och de övriga förbund som företräder andra professioner inom diabetologin. Samarbetet med dessa andra förbund är viktigt och måste värnas och utvecklas. Våra kontakter med diabetesaktörer utanför Sverige är också viktiga.

Spännande tid
Beträffande diabetologin så tycker jag att vi lever i en spännande tid, det händer mycket inom farmaka-, teknik- och biologiområdena vilket sannolikt framöver kommer att leda till nya behandlingar för våra patienter. Sverige är och har varit ett föregångsland vad gäller behandling och omhändertagande av patienter med diabetes och vi ska se till att hålla den ställningen. Med förenade krafter ska vi möta framtiden i en fortsatt oförtruten kamp för en högkvalitativ diabetologi såväl inom forskning och utveckling som i den praktiska vården av patienterna. Goda redskap i denna kamp är Nationella Diabetesregistret (NDR) som startats av föreningen och nu efter dryga tio år visar vilken potential detta register ger för fortsatt kvalitetsarbete och för forskning. Tidskriften du har i din hand, DiabetologNytt, är ett annat exempel på hur eldsjälar inom föreningen åstadkommit underverk. Även framöver gäller det att vi tillsammans arbetar hårt för att fortsätta utveckla föreningen för att möta framtidens krav.
Vår nästa gemensamma aktivitet kommer att bli på Läkarsällskapets Riksstämma då föreningen med hjälp av bidrag från er alla kommer att anordna intressanta vetenskapliga aktiviteter. Under hösten kommer vi också att träffas i olika sammanhang för att diskutera de framtagna förslagen till nya nationella riktlinjer.

Slutligen önskar jag er
alla en fin sommar.

Mona Landin-Olsson
Ordförande SFD

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com