Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

 

Diabetes i Kina

Diabetes i Kina ökar snabbare än någonsin. Här finns nu över 30 miljoner patienter med diabete. Traditionellt behandlas sjukdomen i Kina med bland annat med akupunktur, örter och grönt te.
För bara ett par årtionden sedan var diabetes mycket sällsynt i Kina. En livsstil mer lik den i väst har dock drastiskt ökat sjukdomens utbredning; till följd av ändrad kost och mindre motion har under 2000-talet över en miljon kineser årligen fått diagnosen typ 2 diabetes.
I Kina finns närmare 300 miljoner rökare, som tillsammans sörjer för att landet förbrukar en tredjedel av världens cigaretter. Allra värst är rökandet i den sydöstra provinsen Yunnan, där över 60  procent av invånarna över 18 år är rökare. Cigaretter står för 70 procent av den annars ganska fattiga provinsens skatteinkomster. Omkring tre miljoner kineser räknas varje år avlida till följd av rökning. I veckan har staten i Kina gått ut med allmän information till befolkningen om att röka mer för att stimulera jordbruket - och förbättra statsfinanserna.
Inget vet det faktiskta antalet diabetiker, då en stor del av landets vårdpersonal fortfarande saknar kunskap om frekvensen av sjukdomen. Diabetes har i traditionell kinesisk medicin (TCM) behandlats med en kombination av akupunktur, örter och kostrådgivning.
Doktor Zhai Like är 38 år och arbetar vid TCM-kliniken Ping Xin Tang i centrala Peking. Hon berättar:
- Motion och kost är effektivt i förebyggnade syfte. För en patient som redan har diabetes, ger vi individuell behandling med akupunktur och örter, som minskar kroppens behov av insulin.
Doktor Zhai Like framhåller att just en individuell diagnos och behandling är viktig. Orsaken till sjukdomen är inte samma för alla; exempelvis får ju inte alla överviktiga typ 2 diabetes. Därför kan inte heller behandlingen vara likadan för alla patienter.


kina1
Doktor Geng Lijie visar en tavla som underrättar patienterna om kost

Obalans i kroppen
Enligt TCM beror diabetes på en avsaknad av Yin som istället ersatts av hetta vilken skadat mage, njurar och lungor. Behandlingen strävar således efter att återställa balansen mellan Yin och Yang, genom att driva ut den överflödiga hettan ur kroppen. Här spelar kosten en stor roll. Doktor Zhai Like berättar:
- Lätt mat som spenat, bambuskott och andra grönsaker är bra. Men nedkylning av kroppen gör hettan mer aktiv, därför är det viktigt att inte dricka kylda drycker. Särskilt glass skadar Yin och bör undvikas.
Viktigast enligt TCM är motion. En daglig rask promenad på minst 40 minuter gör stor skillnad för blodomlopp och välmående. Doktor Zhai Like lägger dock till att TCM inte erbjuder något botemedel för den som redan har diabetes, men att kroppens glukosvärden och behovet av insulin minskar markant om man ändrar sina levnadsvanor enligt TCM.
Förutom kost och motion erbjuder TCM också en mer direkt behandling med akupunktur och örter. Akupuktur ska stimulera vissa organ och främst förbättra blodomloppet i kroppen, då blodet sägs tjockna i och med avsaknaden av Yin. Läkaren skriver också ut en örtblandning som är unik för patienten och ska verka för att återställa dennes balans. Behandlingen saknar helt bieffekter och kan därför kombineras med vilken annan medicinering som helst. Såväl akupuntkur som örtblandningar har anor flera tusen år tillbaka i tiden.

Modernt alternativ
I och med det ökade antalet fall av diabetes i Kina har även västerländska behandlingsmetoder fått genomslag. Doktor Geng Lijie är 33 år och jobbar vid Chaoyang Diabetes Hospital i Peking:
- TCM kan lindra och förebygga diabetes, men utgör inget botmedel. Vi erbjuder behandling med all den senaste tekniken.
Geng Lijie håller med om att den ändrade livsstilen ligger bakom diabetes lavinartade ökning i Kina:
- Vi rör på oss allt mindre och särkilt alarmerande är att många barn är överviktiga. Därför har landets skolor infört obligatorisk gymnastik 2-3 gånger om dagen, för att bekämpa övervikt och därmed även diabetes.En sköterska tar blodprov vid Chaoyang Diabetes Hospital

Största diabetessjukhuset i Kina
Chaoyang Diabetes Hospital är privatägt och det största diabetessjukhuset i hela Kina. Här finns sex våningar med all modern utrustning som kan tänkas, och varje dag undersöks omkring 70 nya patienter. Bland sjukhusets nästan 200 anställda finns omkring 50 läkare. Doktor Geng Lijie pratar flytande engelska och har behandlat patienter från fem världsdelar.
Men smakar det så kostar det. Två veckors behandling går på drygt 17 000 kronor vid sjukhusets VIP-avdelning, och knappt hälften vid den ordinarie avdelningen.
- Då ingår personlig läkare, mat och på VIP-avdelningen även privatrum med eget badrum, säger Geng Lijie. Sjukhuset kan samtidigt hysa 105 patienter. Hon betonar att kosten kontrolleras stenhårt och att 30 minuters obligatorisk motion äger rum vid sjukhusets park efter varje måltid.
Grönt te effektivt
Grönt te har länge använts som en sorts folkmedicin i Kina, bland annat mot diabetes, och innehåller antioxidanten EGCG som hindrar nedbrytningen av insulinproducerande celler i bukspottskörteln.Doktor Geng Lijie i receptionen vid Chaoyang Diabetes Hospital, det största diabetessjukhuset i Kina

Förebyggande insatser
På grund av typ 2 diabetes ökade utbredning i Kina, anordnade World Diabetes Fund tillsammans med Kinas hälsoministerium 2003-2008 en kampanj i landet. Omkring 20 miljoner kronor satsades på att undervisa om och förebygga diabetes. Omkring 500 miljoner människor och över 10 000 verksamma inom hälsosektorn ska ha nåtts av programmet. Ett av kampanjens resultat är en ytterligare ökning av antalet registrerade fall, i och med vårdpersonalens ökade kompetens. Nästa steg är att hejda utbredningen och sedan minska besvären av diabetes i världens största land.

Jojje Olsson i Kina, frilansjournalist, rapporterar för DiabetologNytt.
Samhällsjournalistik från Asien.

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com