Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka


Stipendium för förtjänstfullt

kvalitetsarbete inom diabetesvården

SFD har erhållit ett obundet ekonomiskt stöd på 30.000 kr från GlaxoSmithKline AB. GSK stödjer SFD i syfte att främja kvalitets- och förnyelsearbete liksom kompetensutveckling inom typ 2-diabetes.

SFD:s styrelse har beslutat att använda detta stöd till att utlysa tre stipendier inom terapiområdet typ 2-diabetes. Stipendierna utgörs av kongressdeltagande vid EASD i Wien 29 september - 2 oktober 2009.

Stipendierna är avsedda för kompetensutveckling inom diabetesområdet för kliniskt verksamt diabetesteam, som arbetar med diabetesvård och som är medlem av SFD. Ämnen kan vara kvalitets- eller förnyelsearbete som formulerats i en ansökan om max två A4-sidor.

Stipendiekommittén består av Michael Alvarsson, vetenskaplig sekreterare SFD, och Soffia Gudbjörnsdottir, registerhållare NDR och styrelseledamot SFD.

Det är möjligt och välkomnas för utomstående att nominera tänkbara mottagare. Ansökan eller nominering insändes i tre exemplar med poststämpel senast 14 augusti 2009 till:

Överläkare Michael Alvarsson, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm

Vid frågor kontakta via e-post: michael.alvarsson@karolinska.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com