Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi 


Råd om Rökavvänjning

Av Elisabeth Pettersson, Göteborg.

Vid rökavvänjning är det viktigt att först ta reda på var i modellen över stadier för viljemässig förändring pat. befinner sig. Modellen går från tanke till handling.

Beroendet

Drogberoendet gör det extra svårt att sluta röka. Även vanans makt är stark!

Att sluta röka är att betala ett pris: att sluta med de positiva aspekterna - lugnande och uppiggande, rent socialt att vara tillsammans med sina rökande kompisar, och att få de negativa - abstinensen.

En rökare pendlar mellan de positiva och negativa tankarna (ambivalens). Kom ihåg att hålla hårt i pat. när han/hon har bestämt sig för att sluta röka och betona de positiva aspekterna.

Första besöket

Vid första besöket bestäms rökstoppsdag ! Viktigt att dokumentera detta i journalen och att pat. är medveten om det. Vid det här tillfället ska alla cigaretter vara upprökta och slut!

Fram till rökstoppsdagen kan det vara bra att byta/bryta vanor:

· byt cigarettmärke

· rök med vänster hand, om man är högerhänt

· stå om man brukar sitta när man röker

· rök ute eller på ett speciellt ställe

Man ska skriva upp orsakerna till varför man vill sluta röka, det är viktigt att ha senare för motivationen.

Identifiera högrisksituationer i förväg, att ha en plan, en strategi.

Då är det lättare att stå emot röksuget.

Anteckna när, var, varför och hur det smakar: +, -, 0. Detta för att bli medveten om hur man röker och för att lättare kunna styra och motverka sina gamla vanor.

Rökstoppsdagen

Viktigt för motivationen är att pat. kommer på besök den dagen.

Inga cigaretter får finnas kvar! Man ska tala om för omgivningen att man har slutat röka. Be anhöriga som röker att inte lämna fimpar och cigarettpaket framme.

Mycket viktigt att bryta vanor. Diskutera, ge råd.

Några råd i början:

· undvik de personer som röker tex på jobbet,

· undvik alkohol, vilket är starkt relaterat till rökning,

· gå inte på fest de första veckorna.

· drick te istället för kaffe.

Hjälpmedel (om sådana behövs)

Bästa rökavvänjningsresultat får man, enligt de studier som är gjorda, med hjälp av Zyban och/eller nikotinersättningsmedel.

Hur går man tillväga med Zyban? Zybanbehandlingen pågår i 7 veckor, pris 980:-, ( ca 20:-/dag ) och ingår ej i högkostnadsskyddet. Det finns ingen provförpackning. Rökning med 20 cig./dag kostar 1.715:- att jämföra med när pat. tycker det är dyrt.

Pat. ska ta Zyban i 8 dagar innan rökstoppsdag på grund av att smaken blir ointressant och då lättare att sluta. De 3 första dagarna 1x1 på morgonen. 4:e dagen 1x2 och det ska vara 8 tim. mellan tabletterna. Den andra tabletten ska tas 4 tim. före sänggåendet, för att man inte ska få sömnsvårigheter.

KONTRAINDIKATIONER: epilepsi eller om pat. tidigare haft kramper.

Första besöket efter rökstoppsdagen

Fråga pat.:

· När har det gått bra? Viktigt att fokusera på det positiva.

· Vad har varit positivt?

· Vad har varit svårt?

· Har "du" rökt någonting? Hur fick "du" cigaretter?

Om pat. svarar ja, analysera situationen, då detta ofta innebär mycket skuldkänslor. Leta efter positiva händelser och fokusera på detta. Hur kunde man gjort istället?

Ett råd man kan ge pat. när röksuget sätter in: Sitt ner och tag några djupa, långsamma andetag, blunda och varva ner. Röksuget går över på några minuter, gör något annat en stund.

Viktigt att tänka på:

Tillåt inte pat. att ha undanflykter att inte komma på besöket. Pat. vill ha vår tillåtelse att börja röka igen och att vi ska säga att det är inte så farligt att röka. Därför är det viktigt att hålla stenhårt i pat. under denna tid (tänk på ambivalensen!).

En bra rökavvänjningsadress på Internet: www.tobaksfakta.org

Elisabeth Pettersson

Diabetessjuksköterska

Diabetescentrum SU Sahlgrenska.


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan