Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi 


Minnesord över Anita Carlsson

 

 

Som tidigare har meddelats avled Anita Carlson i en bilolycka på nyårsafton 2000.

Examensarbetet i psykologutbildningen var Anitas första kontakt med LUCD (Landstingets UndervisningsCentrum för Diabetes). Anita återvände till LUCD 1982 för att delta i ett projektarbete vilket hade till uppgift att utvärdera LUCD's arbete med att utbilda vårdpersonal inom primärvård i diabetes. Som psykolog kom Anita att intressera sig för organisationspsykologi och hennes empati var fast förankrad i den vårdpersonal som strävade efter att göra det bästa för patienterna.

I hennes avhandling som lades fram 1990 utryckte hon sin respekt i dedikationen "To health care personnel who strives to combine their professional responibility with respect for the patient's autonomy".

Avhandlingen visade att strukturerad diabetesvård ger effekt. Enbart kunskaper om diabetes är inte tillräckligt. LUCD's arbetsmetoder har utvecklats utifrån dessa resultat. Den randomiserade studien visade också att patientundervisningen behövde utvecklas och hitta nya metoder. Patientundervisning var ett annat intresseområde som Anita drev efter att ha återkommit till LUCD's som chef 1994.

Att kunskaper inte är tillräckligt för beteendeförändring var en lärdom som inledde Anita i forskandet efter nya sätt att hjälpa personer att ändra livsstil. I sökandet kom Anita i kontakt med Bob Anderson och hans grupp vid University of Michigan, Medical School. De hade utvecklat en modell för problemlösning som bygger på Empowerment. Anita gick deras workshop (och fick därmed en nära kontakt med Bob) och fylld av entusiasm drog hon igång med att översätta och införa idéerna från USA till kurs på LUCD.

En av de första artiklarna som Anita spred inom LUCD hade titeln "Empowerment: An idea whoes time has come in diabetes education". Motståndet som hon och vi andra på LUCD har mött mot det nya tankesättet har förbytts mot intresse och nyfikenhet.

Med hårt arbete utvecklade Anita LUCD till att bli en respekterad enhet inom alla nivåer. Som exempel på det kan nämnas arbetet med att ta fram en Handlingsplan för diabetes i Stockolm där Anita satt som sekreterare med Ingvar Krakau som ordförande. Anitas bortgång är ett hårt slag för oss alla, inte minst hennes familj och vi saknar hennes glada skratt och otvungna sätt oerhört.

Vi hade önskat att Anita fått fortsätta både som en betydelsefull person men också som en pådrivare av utvecklingen av diabetesvården.

Lena Insulander för arbetskamraterna på LUCD.


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan