Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka


Rapport från Riksstämman

Årets upplaga av Riksstämman gav sektionen för Diabetologi utökat utrymme med 2½ dag till vårt förfogande. Som vanligt var det fria föredrag med i år 6 vetenskaplig presentationer och en posterutställning med postervandring bland 14 bidrag.
Priset för bästa orala presentation gick till Stefan Jansson, Laxå, och priset för bästa posterpresentation gick till Anna Svensson, Ängelholm. De gratuleras!
En ny idé från planeringskommittén för Riksstämman var att inbjuda industrin till ett samarbete för att kunna bjuda på ett program av hög kvalitet med nationella och internationella föreläsare. Tack vare bidrag från GSK, Boehringer Ingelheim, Lilly, Pfizer, MSD, Sanofi-Aventis och Roche, så kunde vi erbjuda 6 intressanta symposier.
Sektionen hade ett eget symposium om "Hur nå målen vid typ 2 diabetes?" Dessutom deltog sektionen i ett välbesökt kostsymposium "Är kosten en grundbult vid behandlingen av diabetes mellitus typ 2? Hur ser i så fall grundbulten ut?" Tillsammans med sektionen för Infektionssjukdomar deltog vi i symposiet "Lipidrubbningar och diabetes hos HIV-infekterade: betydelse och optimerad behandling".
Mångfalden i utbudet speglades i vitt skilda ämnen som behandlades i företagssymposierna: "Smärtsam diabetes neuropati - ett av många neuropatiska smärttillstånd", "Insulinterapi - Initiering och Strategi", "Nytt om orsaker till, och behandling av, typ 2 diabetes", "Fetma och dess behandling 2007", och "Typ 2 diabetes - inkretinernas roll och nya behandlingsmöjligheter". Många kunniga och bra nationella föreläsare bidrog till att sprida kunskapens ljus i lokalerna.
Även internationella gäster spridde glans över vår del av Stämman. Hannele-Yki Järvinen från Helsingfors fick tala om ett av sina favoritämnen Leverns betydelse vid diabetes. Thomas Kunt från Berlin argumenterade vältaligt för att starta insulinbehandling vid typ 2 diabetes med prandiellt insulin istället för basalt insulin, som vi oftast gör. Jonathan Levy från Oxford berättade vad vi kunde lära oss av 4-T studien, där han är co-investigator.
En som sagt blandad och givande kompott, som vi hoppas kunna upprepa nästa år, och att fler ska upptäcka värdet av att vara med på Riksstämman.

Michael Alvarsson
Vetenskaplig sekreterare i
Svensk Förening för Diabetologi

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com