Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

NDR-Nytt www.ndr.nu


Gott fortsättning på det nya året, alla NDR-vänner!

NDRs januarimöte
I skrivande stund är det bara någon dag kvar till NDRs årliga möte för koordinatorer och KASar - kvalitetsansvariga sjuksköterskor. I år hålls mötet 17-18 jan i egna lokaler på Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap i Göteborg, där NDR nu haft sitt kansli i precis ett år. Referat från mötet kommer i nästa nummer men jag vill redan nu säga att mötet bl.a fokuserar på redovisning av resultat och på årsrapporten, hur den ska göras så läsarvänlig och attraktiv som möjligt.

Årsrapporten
beräknas dessutom vara klar under första kvartalet 2008 och man kan redan nu säga att antalet personer som rapporterats under 2007 återigen har ökat.

NDR.IQ 3
7-8 februari startar NDR IQ3 med sitt första seminarium, också detta i Göteborg. Intresset har varit mycket stort, hela 23 team kommer att delta och vi har tyvärr fått säga nej till ett flertal. Mer om detta också i nästa DiabetologNytt.

Barn och NDR
Nu är barnregistret, Swediabkids, också i skarp drift on-line. Utbildning av nyckelpersoner från alla barndiabetesmottagningar är genomförd. I och med on-line funktionen, som är byggd på samma teknikplattform som NDR, kommer det nu att bli möjligt att kunna följa barnen med diabetes in i vuxen ålder, från Swediabkids till NDR, alla individer med diabetes i samma databas,

NYA NDR!
En hel del återstår ännu att göra men de viktigaste funktionerna, rapportering, söklista, statistik och diabetesprofil, är väl fungerande. Nya NDR Nu ser vi fram emot NDRs förbättringsarbete till Nya NDR som kommer att ske under 2008, förbättrad resultatredovisning, förbättrade funktioner i NDR, full integrering med Swediabkids mm mm. I slutändan blir dock NDR det som vi alla hjälps åt att göra det till. Som vanligt är ni alltid mycket välkomna men synpunkter och önskemål till:

Karin Westlund | Soffia Gudbjörnsdottir
Kvalitetskoordinator NDR Registerhållare NDR
karin.westlund@ndr.nu soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com