Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Ordföranden har ordet

NDR - Nu kör vi!

2002 lovar att bli ett spännande år med många stora utmaningar för svensk Förening för Diabetologi. Denna ledare väljer jag att koncentrera på en enda, nämligen den nya versionen av Nationella Diabetes Registret (NDR).

NDR på webben

Det är dags att sjösätta den webbaserade versionen av Nationella Diabetes Registret, som utarbetats av C & S Healthcare Software AB under ledning av föreningens huvudansvariga för registret, Soffia Gudbjörnsdottir i Göteborg, som gjort ett fantastiskt arbete.

Att SFD:s koncept har varit rätt visar sig genom att Socialstyrelsen i hård konkurrens med andra nationella register har beviljat SFD cirka 1,5 miljoner kronor för NDR och vidareutvecklingen av registret. Kraftigt ökat stöd till nationella register från Staten och Landstingsförbundet illustrerar den vikt man lägger vid dessa. Löften om stöd till Sveriges största kvalitetsregister har också kommit från läkemedelsindustrin, vilket är mycket glädjande.

Ny koordinationsorganisation

I januari 2002 träffades också för första gången den nya koordinatorsorganisationen, som bygger på särskilda koordinatorer för primärvård och slutenvårdsspecialiteter inom landstingen.

Tanken är att brett gå ut för att ytterligare förbättra registreringen vid medicin-, endokrin- och barnkliniker samt att öka registreringen inom primärvården när nu instrumenten för dataöverföring drastiskt kommer att förbättras. På SFD:s vägnar hälsar jag nya och gamla koordinatorer välkomna i detta viktiga arbete och önskar lycka till.

Nationella Diabetes Registret har under de senare åren kunnat dokumentera tydliga trender till sjunkande blodtryck och HbA1c-nivåer i den population som har registrerats. Mycket har hänt i diabetesvården under dessa år. Det är dock min absoluta övertygelse att NDR som ett viktigt instrument för "benchmarking" har bidragit till denna gynnsamma utveckling till glädje för våra patienters framtida hälsa.

Under föregående år publicerades en artikel om registret i Läkartidningen. En "utdata"grupp som har bestått, förutom av Soffia Gudbjörnsdottir, av Björn Eliasson, Jan Cederholm och Peter Nilsson har bearbetat registerresultaten vidare och även sammanfattat blodtrycksresultaten i en ny artikel. Huvudsyftet med registret är att vara en hjälp för vårdteam och kliniker att förbättra den egna diabetesvården och på sikt landets diabetesvård. Det är även viktigt att SFD på ett systematiskt sätt sammanställer och utvärderar data för att följa kvalitetsutvecklingen i vården och förmedla detta vidare till alla som är engagerade i registreringen.

Inför 2002

är det min och styrelsens förhoppning att föreningens alla 3.000 medlemmar själva och genom påverkan av kollegor skall bidra med ökad registrering och till fortsatt framgång för Nationella Diabetes Registret.

SFD Diabetestemat 2002

När vi talar kvalitet inom diabetesvård handlar mycket om att göra rätt saker till rimlig kostnad. Det finns därför till sist att erinra om att SFD:s och DiabetologNytts temata för 2002 är hälsoekonomi vid diabetes och evidensbaserad diabetologi, vilket senare också kommer att vara huvudtemat vid höstmötet i Uppsala 2-3 oktober. Varmt välkomna till detta möte och pricka redan nu in datum i almanackan!

Christian Berne
Ordf SFD


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com