Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Fysisk aktivitet på recept

www.bli.fysisktaktiv.nu

I framtiden måste den receptskrivande läkaren kolla inte bara FASS utan också FYSS. I alla fall om det senaste inslaget i "Sätt Sverige i rörelse"-kampanjen slår väl ut.

Under det fjärde kvartalet av det fysiska aktivitetsåret står hälso- och sjukvården i fokus. Med hjälp av Yrkesföreningen för fysisk aktivitet har Statens Folkhälsoinstitut tagit fram en skrift över fysisk aktivitet som lämpar sig speciellt i ordination för att förbättra hälsan vid olika sjukdomar. Den kallas FYSS och läkaren ska med den i handen kunna ordinera recept på motion till svenska folket. - Alla råd är klart vetenskapligt klarlagda, försäkrar medicinalrådet Annika Strandell, som har det övergripande ansvaret för kampanjen, och är särskilt engagerad i de insatser som riktar sig till hälso- och sjukvården.

Under avsnittet exempelvis om hypertoni ordineras omfattande konditionsträning och lämpliga aktiviteter nämns.

- Vinsten med fysisk aktivitet jämfört med läkemedel är att man på sikt kan förebygga flera sjukdomar som var och en kräver sitt läkemedel, säger Annika Strandell. Fysisk aktivitet påverkar inte bara blodtrycket utan också t ex blodfetterna, stresshormonerna och hur man motverkar utvecklandet av insulinresistens.

Nio vårdcentraler och tre företagshälsor i fyra landsting, Halland, Kalmar, Östergötland och Norrbotten, deltar i försöksprojektet. Flera andra landsting har visat intresse efter det att medierna uppmärksammat projektet, säger Annika Strandell. En omfattande utvärdering ska ge svar för att minska läkemedelsförbrukningen. Intresset borde vara stort inte minst med tanke på att landstingen övertar ansvaret för läkemedelskostnaderna från årsskiftet.

Mer information om FYSS och övriga inslag i Sätt Sverige i rörelse finns på webbplatsen
www.bli.fysisktaktiv.nu

NyhetsINFo 2001 11 27
www red DiabetologNytt


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com