Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Gelékapsel skyddar nya insulinceller

Aileen King, avhandling, Uppsala

En kapsel av gelé från brunalger kan skydda transplanterade insulinceller från att angripas av immunförsvaret och minska risken för avstötning. I försök med diabetessjuka möss fungerade de inkapslade cellerna i upp till drygt en månad.

Kanadensiska forskare

lyckades för inte så länge sedan transplantera insulinproducerande celler, så att de slapp insulinsprutor. Ett stort problem är dock att diabetikerna måste äta läkemedel för att hindra avstötningsreaktioner.

Tanken med att kapsla in cellerna är att hindra sådana avstötningsreaktioner, utan medicinering som dessutom ökar infektionsrisken. Biomedicinaren Aileen King har undersökt hur en kapsel av polysackarider som utvinns ur brunalger fungerar för det ändamålet. Nyligen disputerade hon vid institutionen för cellbiologi, Uppsala Universitet.

De Langerhanska cellöarna med de insulinproducerande cellerna blandas med algextrakt i flytande form. Sedan droppas bladningen ned i en kalciumlösning, som reagerar med sockerarterna från algen, som då blir till gelé runt cellen.

Fungerade i upp till en månad

I sina studier har Aileen Kingvisat, att kapseln fungerar bra på så sätt att den släpper igenom glukos från blodet och släpper ut det insulin som betacellerna producerar.

I försök på 4 möss med diabetes kunde de transplanterade cellöarna hålla blodsockernivåerna nere i mellan 2 veckor och en månad. - Vi skabygga ut försöken nu, med fler möss, säger Aileen King, som också tänker gå vidare med att förbättra gelékapseln. Problemet är att kapseln inte är helt osynlig för immunsystemet. - Vi vill ha en kapsel som immunförsvarets celler inte känner igen, och ett sätt är att med hjälp av ett enzym förändra sockerarterna i kapseln. Det jobbar vi med nu.

Dagens Medicin 2001 11 13
Lisa Jacobson
NyhetsINFO
www red DiabetologNytt
bildmaterial publicerat med tillstånd från Aileen King

 

 


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com