Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Svenska Läkarsällskapets Riksstämma
Diabetessektionens program 30 nov - 1 dec

Onsdagen den 30 november
Sal A 2
08.30-10.00 Sektionssymposium: Lägre men mera individualiserade mål i diabetesbehandlingen
Moderator: Ulf Adamson. Medverkande: Mats Eriksson, Peter Nilsson, Björn Eliasson och Tomas Fritz.
10.30-12.00 Fria föredrag. Moderator: Soffia Gudbjörnsdottir och Åke Tenerz.

 1. Tidstrender i överlevnad bland patienter med diabetes i Sverige mellan 1980 och 1999: förbättrad
  överlevnad bland kvinnor men inte bland män. Mats Eliasson, Mats Talbäck, Måns Rosén.
 2. 5-års mortaliteten hos diabetiker med kroniska fotproblem är likartad den efter akut hjärtinfarkt hos diabetiker. Magnus Löndahl, Anders Nilsson, Per Katzman, Jan Apelquist.
 3. Mikro-och makrocirkulationen försämras under hemodialys hos såväl patienter med som utan diabetes mellitus. Pia Santesson, Anders Danielsson, Ulf Adamson, Per-Eric Lins, Gun Jörneskog.
 4. Genetiska riskfaktorer för typ 2 diabetes i familjer från Norrbotten. Elisabet Einarsdottir,
  Sofia Mayans, Karin Ruikka, Stefan Escher, Petter Lindgren, Mats Eliasson, Dan Holmberg.
 5. Ger Nationella Diabetesregistret (NDR) en sann bild av diabetesvården? Validitetsstudie av
  medicinklinikernas i Region Skåne NDR-registreringar. Anders Nilsson, Agneta Lindberg,
  Soffia Gudbjörnsdottir, Göran Sundkvist.
 6. Kostnad och nytta av egenkontroller av blodsocker hos patienter med typ 2 diabetes i primärvården. Carl Johan Östgren, Anders Tengblad, Ewa Grodzinsky, Kjell Lindström,
  Lars Borgquist.

13.00-14.00 Gästföreläsning: Gastric motility and glycaemic control in diabetes-the chicken and egg revisited. Professor Michael Horowitz, Adelaide, Australien. Moderator: Professor Ulf Adamson.
14.30-16.00 Postervandring, A-hallen. Moderator: Dic Aronsson.

 • 7P. Extracellulärt adenosindifosfat-ribos ökar den fria kalciumkoncentrationen i betacellens cytoplasma. Amanda Jabin Gustafsson, Md Shahidul Islam, Lucia Muraro, Carin Dahlberg.
 • 8P. Genetisk kartläggning av autoimmun sjukdom i Norrbotten.
  Sofia Mayans, Elisabet Einarsdottir, Karin Ruikka, Stefan Escher, Petter Lindgren, Mats Eliasson, Dan Holmberg.
 • 9P. Störd hjärtfrekvensvariation vid djupandning talar för sympatisk denervering av hjärtat vid diabetes. Viktoria Granberg, Ola Thorsson, Kristina Norrgren, Per Wollmer, Göran Sundkvist.
 • 10P. Betydelsen av mikroalbuminuri vid typ 1 diabetes. Tjugo års uppföljning av ett kliniskt material från Danderyds Sjukhus. Lena Hellström, Maaria von Heijne, Ulf Adamson, Per-Eric Lins, Jonas Berglund.
 • 11P. Har sulfonylurea fortfarande blodsockersänkande effekt efter flera års kombinationsbehandling med insulin? Åsa Nybäck-Nakell, Ulf Adamson, Per-Eric Lins, Lena Landstedt-Hallin.
 • 12P. Insulin detemir (Levemir®) - en systematisk översikt av behandlingsstudier.
  Hans Liedholm, Agneta Björck Linné.
 • 13P. Livsstil och diabetes: Effekter av en intensivt "beteendefocuserad" intervention på livsstilsförändring, samt indikatorer på metabolt syndrom och typ 2 diabetes. Kristina Ståhl, Lisspers Jan.
 • 14P. Matvanor, energi- och näringsintag hos tonåringar med typ 1 diabetes. Maria Lodefalk,
  Jan Åman.
 • 15P. Rapport från NDR 2005: Betydelsen av fetma, hypertoni och glukosbehandling.
  Katarina Eeg-Olofsson, Soffia Gudbjörnsdottir, Peter M Nilsson, Jan Cederholm, Björn Eliasson.

16.30-18.00 Sektionssynmposium: Endokrina tillstånd associerade med diabetes mellitus.
Moderator: Carl-Da vid Agardh. Medverkande: Olle Kämpe, Ernst Nyström och
Hans Arnqvist.

Matkalaset, Klarabergsviadukten 63


19.00-21.00 Symposium: Kontinuerlig mätning av vävnadsglykos.
Svensk Förening för Diabetologi inbjuder sina medlemmar till kvällsmöte på temat Kontinuerlig mätning av vävnads glukos den 30 november 2005 i Stockholm i samband med Riksstämman.
Tider, agenda och vägbeskrivning finner Du längre fram i detta nummer av DiabetologNytt

Torsdag den 1 december

Sal A 2
08.30-10.00 Sektionssymposium: Diabetes - ett protrombotiskt tillstånd. Moderator: Margareta Blombäck. Medverkande: Håkan Wallén, Gun Jörneskog och Anders Gottsäter.


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com