Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Diabetesmöten 2005 - 2007

2005
10-15/9 41st EASD Annual Meeting. Athens, Greece

20-21/10 SFDs höstmöte, preliminärt program. 20-21 oktober. Plats: Stora Teatern, Göteborg.
Ansvarig för mötet: Gun Forsander, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, SU Göteborg

Från embryo till vuxen individ - ur diabetologiskt perspektiv
Torsdag 20 oktober
08.30-09.30 Registrering med kaffe - utställning
09.30-09.40 Inledning och välkommen Gun Forsander
09.30-12.00 Session 1: Fetal programmering;
Den intrauterina miljöns betydelse för individens diabetesrisk
Moderator: Gun Forsander
12.00-13.30 Lunch - utställlning
13.30-15.00 Session 2: Tidiga mikro- och makrovaskulära komplikationer
Moderator: Johnny Ludvigsson
15.00-15.30 Kaffe med fruktpaus - utställning
15.30-17.00 Session 3: Diabetes i den ungas perspektiv. Skolhälsovårdens ansvar och
begränsning. Reaktioner på screening.
Moderator: Lars Gelander
17.00 Sammanfattning dag 1

Fredag 21 oktober:
08.30-10.00 Session 4: Metabola syndromet hos den unga individen; Prognos och behandling.
Moderator: Peter Friberg
10.30-11.00 Kaffe med fruktpaus - utställning
11.00-12.30 Session 5: Rapport från NDR-DISS-SWEDIABKIDS med fokus på tonåringar och unga vuxna
Moderator: Stig Attvall
12.30 Sammanfattning och avslutning Ulf Adamson
12.30-13.15 Lunch
13.16-16.30 Satellit-symposium kring kontinuerlig glukosmätning - separatutskick kommer om detta

Boka redan nu in SFDs höstmöte i Göteborg i oktober i Din almanacka! Slutgiltigt program kommer att utskickas till alla medlemmar i mitten av augusti tillsammans med anmälningsblankett och mer detaljerad information.

Kongressarrangör Congrex sköter kontakt med utställare
marie.andreasson@gbg.congrex.se
Hjärtligt välkommen!
gun.forsander@vgregion.se

2006
September 42nd EASD Annual Meeting. Copenhagen/Malmö, Denmark/Sweden
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com