Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Nya fördjupningskoder

Socialstyrelsens utgåva av den svenska versionen av ICD-10, klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 är ett ofta använt hjälpmedel att sätta korrekt diagnosnummer i polikliniken och sluten vård. Ibland är detta ett frustrerande arbete och det kan vara lätt glömma bort att det är ett viktigt kvalitetsarbete. För att kunna kvalitetsgranska den medicinska verksamheten måste diagnoserna vara korrekta.

350.000 individer i Sverige har diabetes; många av dessa drabbas av akuta händelser och komplikationer. Vi har alla som målsättning att ge våra patienter en så god vård att komplikationer i möjligaste mån ska kunna undvikas. Det enda sättet att se hur vi lyckas med detta är att göra statistiska sammanställningar; på den egna vårdcentralen eller kliniken, i region och nationellt.

Socialstyrelsen utger årligen en förteckning av s k fördjupningskoder; dvs att en femte position kan användas. Detta ger möjligheten att förfina diagnossättandet. De senaste åren har förslag på fördjupningskoder för diabetes mellitus diskuterats med företrädare för berörda specialistföreningar och i den nya förteckningen (060101) finns dessa diagnosnummer upptagna.

Diabeteskomplikationer är i allmänhet enkel att klassificera. Genom att nu fördjupningskoder har införts för både typ 1 och typ 2 diabetes har vi fått ett ännu bättre verktyg att förbättra kvaliteten på vårt arbete med patienter med diabetes. Korrekt diagnosnummer ger bättre underlag för kvalitetsförbättringar.

Dic Arionsson, överläkare, Mora
vice ordf SFD

NyhetsINFO 2006 01 5
www red DiabetologNytt


* Fördjupningskoder som utgår fr.o.m. 31/12 2005:

E10.4A Diabetes typ I, sensorisk/motorisk neuropati UNS
E10.6B Diabetes typ I, brittle diabetes
E10.6C Diabetes typ I med artropati
E14.5A Diabetesgangrän vid icke specificerad diabetes
E14.5B Diabetessår vid icke specificerad diabetes
E14.5C Perifer angiopati vid icke specificerad diabetes
E14.5X Icke specificerad diabetes med perifer cirkulationsrubbning, ospecificerad
E14.6D Necrobiosis lipoidica diabeticorum vid icke specificerad diabetes
E14.6E Diabetisk dermopati vid icke specificerad diabetes
E14.6W Icke specificerad diabetes med andra specificerade komplikationer

* Nya fördjupningskoder fr.o.m. 1/1 2006:

E10.0D Diabetes mellitus typ 1 med laktacidotiskt koma
E10.1A Diabetes mellitus typ 1 med ketoacidos
E10.1B Diabetes mellitus typ 1 med hyperosmolaritet
E10.1D Diabetes mellitus typ 1 med laktacidos
E10.1X Diabetes mellitus typ 1 med acidos eller hyperosmolaritet UNS
E10.2A Diabetes mellitus typ 1 med incipient nefropati

Innefattar:
Med mikroalbuminuri

E10.2B Diabetes mellitus typ 1 med manifest nefropati

Innefattar:
Med albuminuri
Med kreatininstegring

E10.2C Diabetes mellitus typ 1 med (grav) njurinsufficiens
E10.2W Diabetes mellitus typ 1 med annan specificerad njurkomplikation
E10.2X Diabetes mellitus typ 1 med njurkomplikation UNS
E10.3A Diabetes mellitus typ 1 med bakgrundsretinopati
E10.3B Diabetes mellitus typ 1 med preproliferativ retinopati (PPDR)
E10.3C Diabetes mellitus typ 1 med proliferativ retinopati
E10.3D Diabetes mellitus typ 1 med avancerad ögonsjukdom

Innefattar:
Neovaskulärt glaukom vid diabetes mellitus
Irisrubeos vid diabetes mellitus
Traktion i glaskroppen vid diabetes mellitus

E10.3E Diabetes mellitus typ 1 med kliniskt signifikant makulaödem
E10.3F Diabetes mellitus typ 1 med (diabetisk) katarakt
E10.3W Diabetes mellitus typ 1 med annan specificerad ögonkomplikation
E10.3X Diabetes mellitus typ 1 med ögonkomplikation UNS
E10.4C Diabetes mellitus typ 1 med mononeuropati (akut)
E10.4D Diabetes mellitus typ 1 med polyneuropati (distal symmetrisk)
E10.4E Diabetes mellitus typ 1 med (diabetisk) amyotrofi
E10.5A Diabetes mellitus typ 1 med perifer angiopati (utan gangrän)
E10.5B Diabetes mellitus typ 1 med perifer angiopati med gangrän
E10.5W Diabetes mellitus typ 1 med annan perifer kärlkomplikation
E10.5X Diabetes mellitus typ 1 med perifer kärlkomplikation UNS
E10.6D Diabetes mellitus typ 1 med (diabetiskt) fotsår

Innefattar:
"Den diabetiska foten"

E10.6E Diabetes mellitus typ 1 med annan komplikation från hud och subkutan vävnad
E10.6F Diabetes mellitus typ 1 med muskuloskeletal komplikation

Innefattar:
Med artropati
Med osteopati

E10.6G Diabetes mellitus typ 1 med periodontal komplikation
E11.0A Diabetes mellitus typ 2 med ketoacidotiskt koma
E11.0B Diabetes mellitus typ 2 med hyperosmolärt koma
E11.0C Diabetes mellitus typ 2 med hypoglykemiskt koma

Utesluter:
Hypoglykemi utan koma (E11.6A)
Icke diabetiskt hypoglykemiskt koma (E15)

E11.0D Diabetes mellitus typ 2 med laktacidotiskt koma
E11.0X Diabetes mellitus typ 2 med koma UNS
E11.1A Diabetes mellitus typ 2 med ketoacidos
E11.1B Diabetes mellitus typ 2 med hyperosmolaritet
E11.1D Diabetes mellitus typ 2 med laktacidos
E11.1X Diabetes mellitus typ 2 med acidos eller hyperosmolaritet UNS
E11.2A Diabetes mellitus typ 2 med incipient nefropati

Innefattar:
Med mikroalbuminuri

E11.2B Diabetes mellitus typ 2 med manifest nefropati

Innefattar:
Med albuminuri
Med kreatininstegring

E11.2C Diabetes mellitus typ 2 med (grav) njurinsufficiens
E11.2W Diabetes mellitus typ 2 med annan specificerad njurkomplikation
E11.2X Diabetes mellitus typ 2 med njurkomplikation UNS
E11.3A Diabetes mellitus typ 2 med bakgrundsretinopati
E11.3B Diabetes mellitus typ 2 med preproliferativ retinopati (PPDR)
E11.3C Diabetes mellitus typ 2 med proliferativ retinopati
E11.3D Diabetes mellitus typ 2 med avancerad ögonsjukdom

Innefattar:
Neovaskulärt glaukom vid diabetes mellitus
Irisrubeos vid diabetes mellitus
Traktion i glaskroppen vid diabetes mellitus

E11.3E Diabetes mellitus typ 2 med kliniskt signifikant makulaödem
E11.3F Diabetes mellitus typ 2 med (diabetisk) katarakt
E11.3W Diabetes mellitus typ 2 med annan specificerad ögonkomplikation
E11.3X Diabetes mellitus typ 2 med ögonkomplikation UNS
E11.4B Diabetes mellitus typ 2 med autonom neuropati

Innefattar:
Med gastropares
Med erektiv dysfunktion
Med blåsrubbning

E11.4C Diabetes mellitus typ 2 med mononeuropati (akut)
E11.4D Diabetes mellitus typ 2 med polyneuropati (distal symmetrisk)
E11.4E Diabetes mellitus typ 2 med (diabetisk) amyotrofi
E11.4W Diabetes mellitus typ 2 med annan specificerad neurologisk komplikation
E11.4X Diabetes mellitus typ 2 med neurologisk komplikation UNS
E11.5A Diabetes mellitus typ 2 med perifer angiopati (utan gangrän)
E11.5B Diabetes mellitus typ 2 med perifer angiopati med gangrän
E11.5W Diabetes mellitus typ 2 med annan perifer kärlkomplikation
E11.5X Diabetes mellitus typ 2 med perifer kärlkomplikation UNS
E11.6A Diabetes mellitus typ 2 med hypoglykemi (utan koma)

Innefattar:
Med insulinkänningar
Utesluter:
Hypoglykemi med koma (E11.0C)

E11.6D Diabetes mellitus typ 2 med (diabetiskt) fotsår

Innefattar:
"Den diabetiska foten"

E11.6E Diabetes mellitus typ 2 med annan komplikation från hud och subkutan vävnad
E11.6F Diabetes mellitus typ 2 med muskuloskeletal komplikation

Innefattar:
Med artropati
Med osteopati

E11.6G Diabetes mellitus typ 2 med periodontal komplikation
E11.6W Diabetes mellitus typ 2 med annan specificerad komplikation

* Fördjupningskoder med ändrad kodtext fr.o.m. 1/1 2006:

E10.0A Diabetes mellitus typ 1 med ketoacidotiskt koma
E10.0B Diabetes mellitus typ 1 med hyperosmolärt koma
E10.0C Diabetes mellitus typ 1 med hypoglykemiskt koma

Utesluter:
Hypoglykemi utan koma (E10.6A)
Icke diabetiskt hypoglykemiskt koma (E15)

E10.0X Diabetes mellitus typ 1 med koma UNS
E10.4B Diabetes mellitus typ 1 med autonom neuropati

Innefattar:
Med gastropares
Med erektiv dysfunktion
Med blåsrubbning

E10.4W Diabetes mellitus typ 1 med annan specificerad neurologisk komplikation
E10.4X Diabetes mellitus typ 1 med neurologisk komplikation UNS
E10.6A Diabetes mellitus typ 1 med hypoglykemi (utan koma)

Innefattar:
Med insulinkänningar
Utesluter:
Hypoglykemi med koma (E10.0C)

E10.6W Diabetes mellitus typ 1 med annan specificerad komplikation


Från www.sos.se

NyhetINFO 2006 01 05
www red DiabetologNytt

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com