Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

SFDs vårmöte i Mora
10-12 maj 2006 - NDR 10 år

Bästa Diabetes-Kollega!

Diabetes är en mångfacetterad sjukdom som kräver att vårdgivaren har en bred kunskap. På ett nästan unikt sätt är samarbete mellan patient och vårdgivare nödvändigt för att nå de mål som grundas på vetenskap och erfarenhet.

SFD:s återkommande vår- och höstmöten är värdefulla tillfällen att få en behövlig dos diabetologi; en repitition och ny kunskap. I år fyller vårt fantastiska NDR 10 år. Detta kommer att uppmärksammas; dess bakgrund och dess värde som kvalitetsinstrument.

Några föredrag handlar om plasmaglukos; hur det skall mätas och hur det påverkar vårt välbefinnande och de olika organs funktion. Detta kommer att bli spännande att få höra. Kostfrågor är alltid viktiga att diskutera och är en pedagogisk utmaning för professionen. Två satellitsymposier erbjuds preliminärt också. Ett om nya terapeutiska redskap vid diabetes 12 maj start 12.30 och ett annat om rökavvänjning 10 maj em - mer uppgifter om detta kommer längre fram genom separat utskick till alla medlemmar i SFD.

Det finns alltså många skäl att komma till ett Mora; för att behandla kunskapstörsten, träffa kolleger och njuta vårens all sinnesstimulans.

Hjärtligt välkommen till SFD:s Vårmöte i Mora 10-12 maj 2006!

Dic Aronson, överläkare Mora dic.aronson@ltdalarna.se


Programförslag till SFDs vårmöte i Mora

Onsdagen 10 maj 2006

em satelitsymposium kring Rökslut 2006

Torsdag 11 maj 2006

10.30 Registrering

11.30 Lunch

12.30 Välkommen Dic Aronson

DIABETESVÅRD Moderator: Ulf Adamson

12.40 Kognitiv påverkan vid diabetes Erik Nilsson

13.10 Hur ser det ut i de särskilda boendena Mats Pauls

13.30 Plasmaglukos-mätning vid typ 2 diabetes Britt-Marie Carlsson

14.00 Glukosmätarkvalitet Eva Toft

KAFFE och UTSTÄLLNING

NDR 10 ÅR Moderator: Soffia Gudbjörnsdottir

15.00 Kvalitetsarbete Registret föds Anders Nilsson Registret lever Soffia Gudbjörnsdottir

15.40 LIPIDER
Så är det Mats Eriksson Så blir det; NDR-data Björn Eliasson

16.00 RÖKNING
Så är det Göran Boëthius Så blir det; NDR-data Peter Nilsson

16.20 FYSISK AKTIVITET
Så är det Tomas Fritz Så blir det; NDR-data Soffia Gudbjörnsdottir

16.45 Sammanfattning av första dagen Dic Aronson

17.00 Årsmöte SFD


19.00 Middag

Fredag 12 maj 2006

Moderator: Stig Attvall

08.15 Diabetesteamet Dic Aronson Rapport av enkät Monika Aronsson

08.45 Levern och diabetes Per Stål

09.15 Kärlväggen vid diabetes Gun Jörneskog

KAFFE och UTSTÄLLNING

Moderator: Maria Thunander

10.30 Evidensbaserad kost Bengt Vessby

11.00 Kostråd Stig Matsson

11.45 Måltidskunskap Tobias Nygren

12.00 Sammanfattning och avslutning Ulf Adamson

Separat utskick av slutgiltigt program sker under februari 2006 till alla medlemmar i SFD. Anmälan görs på en speciell anmälningsblankett, som skickas med i programutskicket, och sänds till Congrex. Utställare kan redan nu ta kontakt med Congrex marie.andreasson@gbg.congrex.se. Boka nu i Din almanacka plats och tid för detta möte.

Hjärtligt välkommen till SFD:s Vårmöte i Mora 11-12 maj 2006!

Dic Aronson, överläkare Mora dic.aronson@ltdalarna.se

NyhetsINFO 2006 01 05
www red DiabetologNytt

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com