Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Diabetesmöten 2005 - 2007

2005
7-8/4 Svensk Förening för Diabetologi
Vårmöte, Symposium XXVIII. Ansvarig Prof. Hans Arnqvist
www.hu.liu.se/SFD-SSSD_2005

8-10/4 The 40th Annual meeting of the Scandinavian Society
for the study of Diabetes (SSSD). Ansvarig Prof. Hans Arnqvist
www.hu.liu.se/SFD-SSSD_2005

10-14/6 65th ADA San Diego, Californa
www.diabetes.org/am05

10-15/9 41st EASD Annual Meeting
Athens, Greece

20-21/10 Preliminärt program SFDs höstmöte i Göteborg, N:o XXIX Diabetes och Barn och Ungdom, torsdag 20 oktober kl 09.30 till fredag 21 oktober 12.oo. Lokal: Stora Teatern i Göteborg
Från Embryo till Vuxen - ur diabetologiskt perspektiv
Session 1: Fetal programmering
Session 2: Tidiga mikro- och makrovaskulära komplikationer
Session 3: Psykologiska reaktioner på kronisk sjukdom i adolescensen. Livskvalitetsbegrepp och mätmetoder.
Session 4: Skolhälsovårdens ansvar och begränsningar. Överföring till vuxendiabetesmottagning.
Session 5: Metabola syndromet hos den unga individen.
Session 6: Fysisk aktivitet.
Session 7: Rapport från NDR och Swediabkids.
Ansvarig för det vetenskapliga programmet Gun Forsander, sektionsansvarig diabetes, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg gun.forsander@vgregion.se
Finalt program skickas ut till alla medlemmar i SFD i början av augusti. I detta finns med anmälningsningsblankett för mötet liksom för hotell och annan info. Redan nu kan intresseanmälan ske till Congrex i Göteborg och marie.andreasson@gbg.congrex.se
Anmälan som utställare till Congrex Göteborg marie.andreasson@gbg.congrex.se

2006
September 42nd EASD Annual Meeting
Copenhagen/Malmö,
Denmark/Sweden

2007
September 43rd EASD Annual Meeting
Amsterdam, The Netherlands


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com