Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Program för SFD:s Vårmöte i Linköping 7-8 april 2005

Torsdag 7 april
08.30-10.00 Registrering, kaffe, utställningar

10.00-10.10 Välkomna. Hans Arnqvist

10.10-11.20 Insulinanalogernas plats i dagens terapi. Moderator: Per-Erik Lins
Farmakologi Hans Arnqvist
Behandling typ 1 Erik Moberg
Behandling typ 2 Carl Johan Östgren

11.20-12.00 Finsk modell för kolhydraträkning vid insulinbehandling.
Berit Haglund

12.00-13.30 Lunch/utställningar

12.45-13.25 Meet the expert, 2 st parallella
Hypoglykemi Carl-David Aagardh
Sexuell dysfunction Per-Olof Andersson

13.30-15.00 2 st parallella symposium
Hur använda egna NDR-data att förbättra vården? Moderator:Mats Bojestig
Nefropati Screening, behandling. Moderator: Christian Berne

15.00-15.30 Kaffe/utställningar

15.30-16.30 Gastropares. Moderator:Stig Attvall Hasse Abrahamsson

16.45-17.30 Årsmötesförhandlingar

19.00 Middag


Fredag 8 april
08.30-09.00 Årets avhandling

09.00-10.00 När och hur behandla med trombocythämmare vid diabetes?
Moderator:Ulf Adamson
Preparat Håkan Wallén
Kliniska effekter Anders Gottsäter

10.00-10.30 Kaffe/utställningar

10.30-12.00 2 parallella symposium:
Patientundervisning idag. Moderator: Regina Wredling
Diabetiska foten Riskbedömning. Prevention. Behandling. Moderator: Björn Eliasson

12.00-13.15 Lunch/Utställningar

13.15-13.30 SSSD welcome

13.30-16.00 Highlights in Scandinavian Diabetes research
13.30-14.00 Type 1 pathogenesis Mikael Knip
14.00-14.30 HbA1c-complications Knud Dahl Jorgensen
14.30-15.00 Coffe/exhibitions
15.00-15.30 Islet transplantation Olle Korsgren
15.30-16.00 Glip 1 Jens Juel Holst

16.00-17.00 Novo Nordisk Lecture
Hyperglycaemia in type 2 diabetes - cause and treatment.
Henning Beck-Nielsen


KALLELSE

Årsmöte Svensk Förening för Diabetologi

Torsdagen den 7 april, 2005 kl. 16.45 - 17.30
på Konsert & Kongress i Linköping


Förslag på Dagordning:

1. Val av mötesordförande.

2. Val av justeringsmän.

3. Val av sekreterare.

4. Presentation av Verksamhetsberättelsen för 2004.

5. Föreningens ekonomi.

6. Revisionsberättelsen

7. Styrelsens ansvarsfrihet.

8. Styrelse.

9. Revisorer.

10. Valberedning.

11. Förslag på reviderade stadgar (se nästa sida)

12. Motioner.

13. Övriga frågor.

14. Avslutning

Årsmötet hålls i anslutning till SFD's Vårmöte 7-8 april 2005.
För information om möte och lokal, vg se:

http://www.hu.liu.se/SFD-SSSD_2005/welcome


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com