Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Hur ser det ut om diabetes finns i två generationer?

Presentationen gjord tillsammans med Karin Åkesson, barnläkare i Jönköping.

Många gånger i den kliniska vardagen upplever vi att den metabola kontrollen mätt med HbA1c är sämre när det finns flera i familjen med diabetes. Syftet med den här lilla studien var att undersöka om det föreligger en skillnad i metabolisk kontroll mellan sporadiska- och familjära fall av typ 1 diabetes. Vi utgick ifrån kvalitetsregistret för barn, SWEDIABKIDS, och fann 3704 barn och ungdomar med Typ 1 diabetes åren 2007 – 2010. Av dessa hade 653 (17,6 %) en 1:a-gradssläkting med typ 1 diabetes.
 
Resultat
Medel-HbA1c vid debuten var betydligt högre hos de sporadiska fallen jämfört med de familjära (Figur 1) liksom andelen med pH < 7,3 (Figur 2). Däremot sågs ingen skillnad i medel-HbA1c under den kliniska uppföljningen mellan de sporadiska fallen och de familjära fallen där pappa eller mamma hade typ 1 diabetes. Medel-HbA1c var däremot högre hos de familjära fallen där det redan fanns ett syskon med typ 1 diabetes, en skillnad som sågs under alla fyra uppföljningsåren (Figur 3).
Vi fann inga skillnader mellan sporadiska och familjära fall vad gäller könsfördelning, ålder vid diagnos, sjukdomsduration, blodtryck, insulindos eller BMI.

Diskussion
Det här är preliminära data och utgår från registret. Mer och djupare analyser behövs. En fråga är vilket HbA1c har syskonen och vilket var deras HbA1c vid debuten etc.
Hur som, vi vågar oss på följande konklusion; de mildare kliniska symtomen vid debuten hos de familjära fallen kan bero på ökad medvetenhet om typ 1 diabetes och att man därmed söker tidigt. Orsaken till sämre metabol kontroll (högre HbA1c) där ett syskon har diabetes kan bero på ökad belastning på föräldrarna/familjen då man måste ta hand om flera barn med diabetes. Dessa familjer behöver extra stöd från diabetesteamen för att uppnå bättre metabol kontroll
 

Ulf Samuelsson, docent
Linköpings Universitetssjukhus
registerhållare SWEDIABKIDS


bild1

 

 

bild2

 

bild3

 

 

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com