Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

ndr

NDR-nytt

www.ndr.nu

Arbetet med årsrapporten för 2012 pågår för fullt. Vi skall försöka att ha rapporten tryckt redan i mars månad! Vi kommer att ha ett minitema om den HbA1c-stegring som vi har observerat de senaste åren, vad beror den på? En sann ökning? Problem med mätmetoden? Förändrad patientsammansättning? Viktiga frågor som vi brottas med just nu. Året KAS- och koordinatormöte står inför dörren i skrivande stund. På mötet går vi igenom föregående NDR-år och tittar på data till den kommande årsrapporten. Vi kommer också att diskutera på vilket sätt vi skulle kunna få mer detaljerad registrering om pumpbehandling och CGM i NDR. Vidare skall vi förhoppningsvis kunna enas om införandet av GFR i NDR. Vi återkommer!

Vi är många som hjälps åt att analysera NDR-data i olika vetenskapliga rapporter, en sammanfattning av dessa kommer i Läkartidningen i mars, håll utkik om ni är intresserade. Flera forskarstuderande är nu knutna till NDR inom olika diabetesområden så som patientrapporterade utfall (PROM), hälsoekonomi, läkemedelsbehandling, etnicitet, njursjukdomar och ersättningssystem. Vi ser fram emot ny kunskap från den enorma databas som NDR har blivit. Har ni nya forskningsidéer? Hör gärna av er!

Graviditet och diabetes är tyvärr ett område som idag ligger utanför NDR. Vi har nu haft de första inledande möten med de berörda professionerna och vi hoppas kunna enas om kvalititetsindikatorer och kunna föreslå hur en registreringslogistik skulle kunna se ut. En stor och rolig utmaning, tycker vi.

NDR har nu drivit förbättringsprojekten NDR-IQ i 9 år och hittills är fyra projekt genomförda och antalet patienter som har berörts av dessa projekt är mycket stort (62 diabetesteam). Majoriteten av teamen har varit framgångsrika i sitt förbättringsarbete. Förra året hade vi ett uppföljningsmöte med representanter från de 4 genomförda projekten. 18 team återsamlades med fokus på hur man bibehåller uppnådda resultat men också hur man följer upp och fortsätter sitt förbättringsarbete. Många av de deltagande enheterna har kunnat visa bestående förbättring över en längre tid, upp till 9 år efter att projekten startade. IQ-projekten har också genomförts inom barndiabetologin med stor framgång. På vuxen sidan kör vi nu vårt femte projekt med team från både primärvården och medicinkliniker, alltid lika utmanande.

NDRs patientenkät har nu använts i fyra olika pilotprojekt (före och efter förbättringsprojekten). Enkäten och indexberäkningar har validerats tekniskt. En vidare validering med djupintervjuer med både patienter och vårdpersonal skall nu göras inom ramen för ett doktorandarbete. När NDR har utvidgas till att också systematiskt analysera PROM-data har vi ännu bättre möjligheter till bättre uppföljning och därmed bättre diabetesvård. Håll ut!

Soffia Gudbjörnsdottir
registerhållare


Pär Samuelsson, projektledare
par.samuelsson@registercentrum.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com