Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
  Diabetesmöten 2000 - 2002

Skandinaviska


2002

21-22/3-2002
SFD´s vårmöte Falun, kontaktperson Johan .Asplund
30-31 januari 2002 DIABETES FORUM,
Stockholms-mässan i Älvsjö

30-31/1 2002
DiabetesForum Älvsjö, Stockholm.
DiabetesForum är det stora arrangemanget där olika yrkeskategorier inom diabetesvården och även patienter möts för att lyssna, se och delta. Föredrag och möten avlöser varandra. Ett samarrangemang mellan Svenska Diabetesförbundet och Svensk Förening för Diabetologi.

Internationella
2002


15-18/6 2002
62nd Annual ADA Scientific Sessions, San Fransisco, California, USA


2003


11-17/6 2003
63rd Annual ADA Scientific Sessions, New Orleanss, Lousiana, USA

Övriga Diabeteskonferenser Worldwide


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföran den] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan