Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Aktuell Info för medlemmar
SVERIGE DIABETES- FORSKARLANDET!
Svensk Diabetesforskning får under en femårsperiod 80 miljoner SEK med hälften från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och hälften från Juvenile Diabetes Foundation, USA.

Svensk diabetesforskning anses hålla hög klass. Olika svenska befolkningsregister ger internationellt sett unika möjligheter att skaffa kunskaper om sjukdomsförekomst och komplikationer.

Juvenile Diabetes Foundation har uppmärksammat detta och förklarat sig villig att bidra med en miljon dollar om året till svensk diabetesforskning under förutsättning att någon annan satsar lika mycket. Wallenbergsstiftelsen har därför beslutat att bidra med 40 miljoner SEK under samma tidsperiod.

Medicinska Forskningsrådet hade 1 juni 1997, då ansökningstiden gick ut, fått 15 intresseanmälningar. En grupp personer från Wallenbergsstiftelse, Juvenile Diabetes Foundation och Medicinska Forskningsrådet, MFR, gör en sållning och begär in ytterligare uppgifter om e mest aktuella projekten före beslut om fördelning till hösten. Tanken är att pengarna skall gå till projekt som inte är för små och till ett mycket begränsat antal projekt, kanske bara två. Den epidemiologiska forskningen kan ligga bra till., enligt Ivaw Rallin vid MFR

* Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond ställer härmed följande anslag till förfogande:

  1. 5.500.000 SEK avseende forskning rörande diabetes mellitus
  2. 500.000 avseende omvårdnadsforskning och klinisk utveckling
  3. 50.000 SEK avseedne kongress- och studieresor

Formulär för ansökan om forsknings- och resebidrag rekvireras från
Svenska Diabetesförbundet,
Jeanne Czerniak,
Box 1545,
171 29 Solna,
tel 08 629 85 27
och ansökan skall vara inlämnad senast 15 sept 1997 i 12 ex.
Inkomna ansökningar remitteras till Svenska Diabetesförbundets läkarråd för bedömning.

Diabetes 4/97

NyhetssINFO 970822
www red DiabetologNytt


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan