Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi


www - adresser av intresse för läkare
 

MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER

Forskningsrådsnämnden
http://www.frn.se/

Livsmedelsverket
http://www.slv.se/

Nobelstiftelsen
http://www.nobel.se

Statistiska Centralbyrån
http://www.scb.se/

Svenska kommunförbundet
http://www.svekom.se/

Sveriges Lantbruksuniversitet;livsmedel, kost och hälsa
http://www.slu.se

LivsmedelsSverige
Gemensam informationsplats om livsmedel
http://www.slu.se/livs

Riksdagen
http://www.riksdagen.se/

FDA
A list of the latest set of drugs approved by the US Food and Drug Administration FDA and details of clinical trials in progress can be found here
http://www.centerwatch.com/

MEDICINSKT

Medical Link
med bl a medicinska tidskrifter, nya läkemedel och pollenraporten
http://www.medicallink.se/

Dagens Medicin
http://www.dagensmedicin.se

Läkemedelsverket
http://www.mpa.se/

Medicin på nätet sammanställs av distriktsläkarna i KneippenGruppen AB och är främst avsett för läkare. Man vill ge dig möjlighet att snabbt hitta bra medicinska resurser på nätet.
Besöksvärd ****
http://www.kgab.se/mpn/

Socialstyrelsen
http://www.sos.se/

Medicinska forskningsrådet
http://www.mfr.se/

Centrum för medicinsk teknologi
http://www.cmt.liu.se

The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care
Här finns INFO, projekt, rapporter, newsletter och länkar med bl a Cochrane Collobaratotion med Evidence Bases Science *****
http://www.sbu.se

Läkartidningen
http://www.lakartidningen.se/

Scientific journals
http://www.ama-assn.org/med_link/peer.htm
 
 
UTRIKES
 

Världshälsoorganisatioen WHO

http://www.who.org/

American Medical Association AMA
http://www.ama-assn.org/home/amahome.htm

TIDNINGAR & TIDSKRIFTER

Läkemedelsvärlden
tidskrift för läkare och sköterskor kring nytt inom läkemedelsbehandlingen
http://www.swepharm.se/Forlag/Lakemedelsvarlden/

New England Journal of Medicine
http://www.nejm.org/

British Medical Journal
http://www.bmj.com/bmj/

The Lancet
http://www.thelancet.com/

ÖVRIGT

SFAMs råd för läkemedelsterapi
http://hem.passagen.se/hernborg/

Medicin på nätet
En intressant www -sida med länkar + ny internetbok!
http://www.kgab.se/mpn/

Svenska Diabetesförbundets www sida
http://www.diabetes.se


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan