Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Utbildning och Konferenser


Symposium 7-8/9 2000
6th Computers in Diabetes Symposium, sept 14-16 2000, Israel

Riksstämman 2000 i Göteborg
Svensk Förening för Diabetologi - Höstmöte 19-20 oktober i Göteborg

Physilogical Mechanisms in Diabetes, August 12-13, Reykjavik, IcelandSymposium 7-8/9, 2000:

Hypertonipatienten - riskpatienten. Hur behandla?

   Det händer just nu mycket spännande på hypertoniområdet. ACE-hämmarnas roll har exempelvis stärkts vad gäller kombinationen diabetes typ 2 och hypertoni (HOPE-studien), samt i prevention av diabetesutveckling hos tidigare normoglykemiska hypertoniker (HOPE, CAPPP).

    Två stora endpoint-studier med calciumantagonister skall presenteras den 2/6 på ESH-mötet i Göteborg (INSIGHT, NORDIL). Då får vi förhoppningsvis klara besked om vilken roll som calciumantagonister spelar i förhållande till mer traditionella medel hos medelålders patienter. Hos äldre hypertoniker, med eller utan diabetes, är ju dessa preparat likvärdiga (STOP-2).

Välkommen till Stockholmsmötet för att delta i diskussion och debatt!
Hälsningar,
Peter Nilsson,
Ordförande i Svenska Hypertonisällskapet


Arrangörer av symposiet:
o Svenska Hypertonisällskapet (SHS), i samarbete med
o Svensk Förening för Diabetologi (SFD), och
o Svensk Förening för Medicinsk Angiologi (SFMA).

Tid och plats: Auditoriet, Scandic Hotel Slussen, Stockholm, 7-8 september, 2000.
Målgrupp: Svensk Förening för Diabetologi medlemmar och inbjudna allmänläkare (max. 200 personer).
Sponsor: Bayer AB (kontaktperson: Mona Amundsson).
Anmälningsavgift: 400 kr per person.
Resan betalas av deltagare själva, sponsorering med logi v.b. Middag ingår i anmälningsavgiften.
Anmälan: Till Bayer AB Fax 08-408829

Preliminärt program
Torsdag den 7 september
13.00 Inledning (Peter Nilsson, SHS, Jan Östergren, SFMA)
13.10 Hur ser den hypertensive riskpatienten ut? (Peter Nilsson, Stig Attvall)
14.15 Lämplig utredning av denna patient 24 tim BT, EKG, metabolism, ultraljud, njurfunktion
15.15 Lämplig blodtrycksbehandling - Aktuella riktlinjer, Nya studier - nya lärdomar, INSIGHT
17.00 Sammanfattning av dagen,
17.15 Slut för dagen. Praktisk information.
19.00 Middag på Vasamuseet

Fredag den 8 september
08.30 Hantering av riskfaktorer hos den hypertensive patienten - Lipider, Metabolt syndrom, Rökning
10.20 Könets betydelse för behandling - Ålder, Riskfaktorer, Stress., Läkemedelseffekter
11.20 Livskvalitet och compliance - Vad kan vi göra?
11.50 Summering och avslutning (Peter Nilsson, SHS, Göran Blohmé, SFD)
12.30 Lunch

Peter Nilsson
Avdelningen för medicin,
Universitetssjukhuset MAS,
205 05 Malmö
För mer information: Fax 040-92 32 72,
E-post Peter.Nilsson@medforsk.mas.lu.se

upp

6th Computers in Diabetes Symposium, Sept 14-16 2000, Israel


Dear Colleagues
,
   On behalf of the National and International Organizing Committees, we are pleased to invite you to participate in the 6th Computers in Diabetes Symposium, CID2000, to be held on September 14-16, 2000 in The Sharon Hotel, Herzliya, Israel, on the occasion of the 36th EASD Annual Meeting. CID2000 will present "state of the art" applications of information technology in diabetes care. CID2000 is the sixth symposium of its kind. These symposia have now established themselves as a central forum for presentation of new developments with contributions from most of the European groups working in this area.

The Biennial Computers in Diabetes Symposia take place under the auspices of the European Society for Artificial Intelligence in Medicine (AIME) and the EASD Study Group DOIT (Diabetes Care Optimization through Information Technology). Abstracts will be published as proceedings from the Symposium in the Journal "Diabetes, Nutrition and Metabolism". Selected contributions will be published as a special issue in the Journal "Computer Methods and Programs in Biomedicine".

    The Symposium site in Herzliya is situated 15 km north of Tel Aviv and the Old City of Jaffa. Herzliya is a resort area with sandy white beaches for your leisure. Following the tradition of previous meetings, the Organizing Committee is planning an exciting scientific and social program, the details of which you may find in our web site: http://www.ortra.com/cid2000

Steen Andreassen, Symposium President, E-mail: sa@miba.auc.dk
Ofra Kalter-Leibovici, Chairperson of the Local Organizing Committee, E-mail: ofrak@post.tau.ac.il
Yael Meilijson Symposium Secretariat, E-mail: cid2000@ortra.co.il

upp
Riksstämman 2000 i Göteborg

o Onsd 29 november
08.30-12.00 Orala föredrag i lokal A5
15.00-16.30 Postersession med föredrag i lokal F1
18.30-21.00 Minisymposium: Kliniska Riktlinjer för Insulinpumpbehandling,
å Hotell Opalen i Göteborg. Middag serveras utan kostnad. Föranmälan krävs för deltagande i symposiet och vid middagen.
Faxa Ditt namn och adress till fax 031-27 00 87 och senast 15/11 2000.

o Torsd 30 november
08.30-10.00 Symposium Graviditetsdiabetes - har det någon betydelse? Moderator Ulf Hansson lokal A6

Sänd in abstract!
SFD uppmuntrar alla diabetesaktiva att sända in abstract till årets riksstämma. Föredrag och posterpresentationer inom diabetesområdet äger rum på onsdagen 29/11 i Göteborg.

Abstract-blanketten, som bifogas detta nummer, insänds ifylld till SFD:s vetenskaplige sekreterare:
Doc Jan Eriksson
Medicinkliniken Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Förfrågningar via e-post: jan.eriksson@medicin.umu.seupp
Svensk Förening för Diabetologi - Höstmöte 19-20 oktober 2000 i Göteborg

Dyslipidemi och Makrovaskulär sjukdom vid diabetes - behov och möjligheter till intervention

Torsdag 19 oktober 2000
09.30 Registrering och kaffe
10.00-10.15 Stig Attvall och Ulf Smith: Introduktion och välkommen
10.15-11.25 SESSION 1- Makrovaskulär sjukdom vid diabetes - hur stort är problemet? Moderator Ulf Smith
10.15-10.50 Dag Thelle (Göteborg): Diabetes, kardiovaskulär sjukdom och mortalitet
10.50-11.25 Martin Ridderstråle (Malmö): Betydelsen av Insulin Resistens (Metabola) Syndromet
11.25-13.25 Lunch och besök vid utställningar
13.25-17.00 SESSION 2 - Bakomliggande orsaker och riskprofil vid diabetes. Moderator Peter Lönnroth
13.25-14.00 Markku Laakso (Kuopio, Finland): Contribution by hyperglycemia
14.00-14.35 Lars-Olof Almér (Malmö): Koagulation/fibrinolys vid diabetes
14.35-15.10 Marja-Riitta Taskinen (Helsinki, Finland): Lipoprotein metabolism and risk profile in diabetes
15.10-15.40 Kaffe
15.40-16.15 Fredrik Karpe (Oxford, England): Postprandiell dyslipidemi vid diabetes
16.15-16.50 Anders Hamsten (Stockholm): Effekt av lipidsänkande behandling
16.50-17.00 Ulf Smith: Sammanfattning av dagen
19.00 Middag. Stipendieutdelningar.

Fredag 20 oktober 2000
08.15-10.00 SESSION 3 - Hur skall vi behandla? Moderator Per-Anders Jansson
08.15-08.50 Jan Östergren (Stockholm): Farmakologisk behandling av makrovaskulär sjukdom vid diabetes
08.50-09.25 Rury Holman (Oxford, England): Dyslipidemia and diabetes - the UKPDS perspective
09.25-10.00 Bengt Vessby och Mette Axelsen (Uppsala och Göteborg): Icke-farmakologisk behandling av dyslipidemi
10.00-10.30 Kaffe
10.30-12.00 SESSION 4 - Paneldiskussion och sammanfattning, Moderator Göran Blohmé Inledning - Soffia Gudbjörnsdottir (Göteborg): Data från Nationella Diabetes Registret - hur ser det ut i Sverige?
12.00 Lunch

Lokal: Wallenbergssalen, Göteborg.
För detaljer avseende alla praktiska detaljer, slutgiltigt program och anmälningsblankett, var god se utskick inom kort till alla medlemmar i Svensk Förening för Diabetologi.

upp

Physiological Mechanisms in Diabetes, August 12-13, Reykjavik, Iceland


Dear Colleague,
I am writing to you on behalf of the Scandinavian Physiological Society. We are arranging a joint meeting with the American Physiological Society in Stockholm in August 2000, and a satellite meeting "Physiological Mechanisms in Diabetes" in Reykjavik August 12-13.

You will find the details online: http://www.scandphys.org/ or directly on:http://www2.rsp.is/congress/PMD/PMD.html.
Please, note that the deadline for registration and abstracts has been moved to May 15 - to coincide with the deadlines for the two meetings in Stockholm.

Yours sincerely,
Harald Aars
Secretary General The Scandinavian Physiological Society Professor Harald Aars, MD, Dr.med. Department of Oral Biology Faculty of Dentistry,
University of Oslo Box 1052 Blindern
N-0316 OSLO Norway
Telephone: 47-22840318 Fax: 22840302 E-mail: aars@odont.uio.no

upp


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan