Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Redaktören

Bästa Läsare!

Höstmötet i Karlstad i oktober - en framgång!
Detta blev ett av de mest välbesökta mötena Svensk Förening för Diabetologi har anordnat, speciellt under andra dagen på primärvårsdiabetesdagen, med då många uppskattade föredrag från distrikts-läkarkollegor. Ämnet var "Samverkan över gränser". Tack Per-Olof Olsson med medarbetare för Edra insatser!

I Karlstad utdelades med stöd av Boehringer Mannheim och Lilly Svensk Förening för Diabetologis pris på 10.000:- till 1996 års förtjänstfulla avhandling till avhandlingen kring Nikotin och Insulinresistens av Björn Eliasson, Göteborg. Årets Diabetesteam fick 40.000:-. Diabetescentrum i Karlstad fick priset efter enhällig nominering från Svensk Förening för Diabetologi, Svensk Förening för Sjuksköterskor med Diabetesvård och Svenska Diabetesförbundet med ekonomiskt stöd från samma diabetesföretag. Presentation och motivering ges på sid 81.

Riksstämman 1997
1997 års riksstämma bjöd på två diabetessymposier , "Typ 2 diabetes - en terapeutisk utmaning" och "Fysisk aktivitet vid diabetes". Drygt 500 deltagare fanns på vartdera mötet. Fullständig rapport från symposierna finner Du på sidan 14 respektive 30.

Till riksstämman inkom ett 40-tal abstracts av hög klass, och så många att en del fick lämna diabetessektions program och ingick istället i parallell-sektionen för internmedicin. 1998 blir det större utrymme för diabetessektionen i Riksstämman i Göteborg 24-26/11-98.

Svensk Förening för Diabetologi har utdelat 4 priser på 1.000 SEK för förtjänstfulla abstract. Pris för oralt föredrag till Sofia Carlsson (sid 80) och Bo Berger (sid 39)

Poster-priser gick till Gun Jörneskog och till Marie Gullstrand (se sid 80)

Moderatorerna Dan Andersson, Jan Eriksson, Mona Landin-Olsson och Elisabeth Björck samt symposiemodera-torer Ulf Adamson och Harriet Wallberg-Henriksson tackas för
ett fint genomförande!

Diabetes har hög "impact"
Diabetologin får ett bra massmedialt stöd;

• Frekventa bidrag i Läkartidningen har förekommit. Under 1998 kommer LT att ha en diabetolog som gästredaktör.

• Dagens Medicin har flitigt bevakat diabetologin med under 1997 även ett separat diabetestemanummer i färg.

• Dagstidningarna har haft diabetes på "ettan puff", uppe i vänstra hörnet på första sidan, och inne i tidningen, flera gånger under året, förutom dagliga reportage och artiklar i samband med riksstämman.

• Medical Reuter scannar 300 medicinska tidskrifter och ger dagligen senaste nytt. Regelbundet finns diabetes med som en stor nyhet och intresserade kan följa senaste nytt på "Dagens Diabetes" på Internet

update/index.html

Stipendier på 100.000 kr
Deadline är 20/3. Se sidan 83 och 84! Ansök Du också!

Mer "pull-information"
Den snabba utvecklingen av informationsteknologin har medfört ökade krav på att följa med den medicinska utvecklingen. Informationsteknologin har också inneburit ökade möjligheter att hålla sig à jour och även interaktivt påverka denna.

"Push-modell", exempelvis information med tidningar, börjar alltmer ersättas av "pull-modellen", där önskad information erhålls aktivt via fax eller 24 h On site On line via Internet. Ett exempel är:

http://www.medicallink.se/medlink/press/DIABETOLOGNYTT

41.000 besökare har nu tagit del av Föreningens Internetsatsning. Varje besökare stannar i genomsnitt i 15 minuter och besöker 7 www sidor, som tas hem som datafil eller printas ut. En kraftfull sökgenerator underlättar. All information är öppen förutom specifik medlemsinformation.

Diabetologiskt Nätverk

I maj -98 sjösätts ett www Diabetologiskt Nätverk.

Tack för alla fina bidrag!
Detta nummer består av många fina bidrag, originaldata -och viktig kollegial diskussion.

Hjärtligt välkommen med Ditt bidrag, något Du vill diskutera eller annat av diabetologiskt intresse.

God läsning!
980223 Stig Attvall
Redaktör


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört]     [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan