Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Nationella Diabetes Registret - en stor framgång!


 

Av Anders Nilsson.

1998 års registrering,insamlat och redovisat under hösten 1999, innebar en stor framgång. Mer än 41.000 patienter betyder en mer än femtioprocentig ökning jämfört med tidigare. Framgången är störst för medicinklinikerna där mer än två tredjedelar av klinikerna deltog och för öppenvården finns ett ökande intresse senaste åren.

En fyllig hemsida med utdata från såväl öppenvårds-som slutenvårdsdiabetologi finns nu på: http://www.ldc.lu.se/NDR/

Inskickandet av data , blanketter etc.
  Det är dags att skicka in registreringar,disketter eller blanketter gjorda under 1999,så snart ni kan.Det går bra redan nu - och absolut före den 1:e april 2000. Vi försöker hålla fast vid målsättningen att ha sammanställningen färdig före sommaren 2000.

Beställning av programvara och blanketter.
 Den bäst fungerande programvaran som vi har är en fleranvändarversion.Den läggs på en server och kan öppnas av flera enheter samtidigt, dock ej registrera samtidigt.Priset för en licens (=användare) är 950 kr.För 2-5 användare är priset 2000 kr. En nätverksversion finns, men den fungerar f.n.enbart med SQL server 6.0. En ny version med möjlighet till 50 egna variabler beräknas vara färdig i mars månad.Blanketter kan naturligtvis som tidigare användas.

Adress www.diabetolognytt.com
Insändning av data, blanketter samt beställning av programlicenser och blanketter
samt datatekniska spörsmål görs nu direkt till:

Lennart Bensryd
Lunds Universitets Datacentral
Box 783
220 07 Lund
Tfn 046 222 74 64
Fax 046 13 82 25
E-post:lennart.bensryd@ldc.lu.se

  Har Du frågor av mer principiell natur är Du välkommen med dessa till undertecknad.

  Under våren kommer staben som arbetar med NDR att utökas.
Mer information om detta senare på hemsidan liksom på www.diabetolognytt.com på ”Dagens Diabetes ”.

Helsingborg 1 februari 2000
Anders Nilsson Överläkare,registerförare
tel 042 -101652
fax 042 -101689
E-post:anders.nilsson@nvs.ltskane.se

Utdata NDR -Online adress
http://www.ldc.lu.se/ marknad/NDR


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan