Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Redaktören har ordet

Bästa Kollega,

Önskar Dig en bra läsning med detta nummer av Diabetolognytt,
bland annat:

DIABETES FÖR MINORITETER 2006
Hemlösa är en av de grupper som Internationella Diabetesfederationen tar upp i sitt manifest "Diabetes för minoriteter". I Sverige finns 18.000 hemlösa, kanske 10% av dessa har diabetes. Margaretha Hellenberg, medicinjournalist, skriver för DiabetologNytts räkning om hemlösa med diabetes i Sverige, också en artikel om diabetes i fängelse.

RAPPORT FRÅN EASD 2006
Denna färska rapport med senaste nytt från forsknings- och den kliniska fronten är signerad Anders Frid, som nu rapporterat i drygt 10 år från EASD för DiabetologNytts läsare. Den är inlagd i mittuppslaget av tidningen.

ÅRSBERÄTTELSEN NDR-VUXEN OCH SWEDIABKIDS/NDR-BARN 2006
Diabetesvården har än mer kommit i fokus efter flera olika rapporter senaste månaderna. Politiker och beslutsfattare har uttalat sig om löfte om diabetesvård på lika villkor över landet, och att svensk diabetesvård är bra och kan bli ännu bättre. NDR omfattar i år 130.000 rapporterade patienter. Fullständiga rapporten, öppen redovisning från sjukhusmottagningar på barn- och vuxenkliniker liksom från primärvården, det senare på landstingsvis, finns som en seperat bilaga till DiabetologNytt.
Diabetes Research
Centre i Linköping
11 sidor om forskningen vid Diabetes Research Centre i Linköping, under redaktörsskap av prof Hans Arnqvist.

Pedagogik vid diabetes
erbjuds patienter på många olika sätt. Ett stort antal info-skrifter har producerats av olika företag med diabetesteamet som författarare.
Sverige har flest kokböcker per invånare. En genomgång på uppdrag av DiabetologNytt har gjorts av diabetessköterskan Agneta Lindberg i Skåne.

Önskan om en fin höst 2006

Stig Attvall
redaktör

stig.attvall@medicine.gu.se

 

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com