Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Ord inför sommaren - från avgående ordförande SFD

Kära Medlem av SFD och
Läsare av DiabetologNytt

Tiden går fort!
Jag har haft förmånen att vara ordförande i SFD i fyra år. Tiden har gått fort, och mycket har hänt. Måhända kan dessa år betecknas som en "skördetid" för vår förening, efter år av slit från tidigare ordföranden och styrelser. Låt oss erinra några av dessa händelser.

Diabetesregister
Främst skulle jag vilja sätta framgångarna med NDR, vårt Nationella Diabetes Register. Efter flera mödosamma år i starten har NDR utvecklats till ett självklart instrument i vården. Vi kan erinra oss "firandet" när vi passerade 100 000 registrerade patienter, när vi införde öppen redovisning, liksom vårt 10 års jubileum med NDR 2006.
Vi gläder oss åt en allt större anslutning och ser fram mot nästa delmål, nämligen dels fullföljandet av integreringen med barndiabetesregistret (SWEDIABKIDS), dels också att uppnå 200 000 registrerade patienter. NDR genomgår en kontinuerlig utveckling och förbättring. För framtiden förväntas registret även att ta in uppgifter om upplevd vårdkvalitet. En förhoppning sedan länge är också att NDR konceptet kunde spridas i första hand till något eller några av våra grannländer. Krafter finns som verkar i denna riktning och vi får se vad framtiden bär i sitt sköte.
Jag vill också i sammanhanget tacka två i år "nyutnämnda "hedersledamöter i SFD, nämligen Margareta Nilsson och Stefan Leufstedt. Båda tillerkändes denna utmärkelse för deras mångåriga och betydelsefulla stöd för NDR från diabetessjuksköterskeföreningen (SFSD) respektive patientföreningen (Svenska Diabetesförbundet). En särskild glädje var det också att få hedra Margareta Nilsson, eftersom hon därmed är vår första och hitintills enda kvinnliga hedersledamot.
En hel rad andra betydelsefulla "milstolpar" har vi också gemensamt passerat, såsom upphöjandet av SFD som självständig medlem i Svenska Läkaresällskapet 2005. Min bedömning är att inrättandet av en nationell plattform mellan profession och personer med diabetes i form av "Diabetes-Sweden" kan få stor framtida betydelse inte minst för att underlätta samarbetet med politiker och andra "myndighetspersoner".
Ett av våra första initiativ var vårt brev till den svenska regeringen, där vi uppmanar till stöd för kampanjen "Unite for diabetes" och FN resolutionen innebärande att FNs medlemsländer nu erkänner "det globala hotet som diabetessjukdomen utgör. Jag vill också notera den stora uppskattning vi mött avseende en årligen (från 2007) återkommande presentation i Diabetolognytt av aktuella behandlingsriktlinjer.

SFD i gränsöverskridande samarbete!
Något som har varit utmärkande för SFD är det goda samarbete som utvecklats under åren, för våra patienters bästa, dels mellan personer med olika utbildning (sjuksköterskor, dietister, fotterapeuter, ortopedskomakare), men också mellan företrädare för olika kompensområden. SFD medverkar numera vid det årligen återkommande Kardiovaskulära Vårmötet. Jag vill också erinra om några utomordentligt framgångsrika möten vi själva tagit initiativ till delvis i samarbete med allmänmedicin (Stockholm hösten 2004), barnmedicin (Göteborg hösten 2006), endokrinologi (Umeå januari 2007) och psykiatri (Stockholm maj 2007), men också alla möten vi haft runt om i landet (Malmö hösten 2003, Växjö våren 2004, Linköping våren 2005 och Mora våren 2006).
Till alla de som verkat för detta goda samarbete och som lagt ner oändligt arbete för att arrangera dessa möten är vi alla i föreningen framföra allas vårt stora tack!

Att vara ordförande i SFD är stimulerande och något som jag varmt vill rekommendera tänkbara framtida kandidater till, särskilt om man som jag haft en synnerligen kompetent och arbetsvillig styrelse att arbeta med. Jag är därför mycket tacksam till Er alla i styrelsen och för dessa fyra år som Er ordförande. Jag vill också önska den nya styrelsen lycka och välgång och en god fortsättning på vårt 20 åriga jubileumsår.

Till sist vill jag också tillönska Er Alla en riktigt fin sommar - med följande lilla hälsning som jag själv häromdagen fick av en god vän och samtidigt person med diabetes.

Ulf Adamson


Sommarmorgon
av Alain Daniel
Än ryttlar en tärna,
än svävar en mås,
än glittrar det till på fjärden.
Vinden är ljummen,
sikten klar.
Det doftar av nyslagna gärden.

Öarna speglas i vikens vatten,
morgonen är ljuvlig.
svunnen är natten.
Dagen står öppen att mötas igen.

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com