Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Svensk Förening för Diabetologi Höstmötet 2007 (XXXIII)

18-19 oktober 2007
Kardiell protektion - Samarbete mellan vårdgivare
Plats: Jubileumsaulan, Ing. 59, Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Organisationskommitté: Anders Frid, Peter M Nilsson, Martin Ridderstråle
Anmälan: CONGREX (separat anmälningsblankett utsändes sommaren 2007)

Program

Torsdag 18 oktober

09:00 - 10:00 Registrering. Samling med kaffe samt utställning

10:00 - 10:10 Välkomsthälsning: Martin Ridderstråle, Anders Frid

10:10 - 12:30 Session 1. Diabetes och hjärtat.

Moderator: Claes Held, Stockholm-Uppsala
- Epidemiologi, patofysiologi, genetik - en jämförelse mellan Malmö och Reykjavik Heart
Study (Margret Leosdottir, Malmö)
- Är glukos en riskfaktor för hjärtsvikt? (Claes Held, Stockholm-Uppsala)
- Tidigt kardiovaskulärt åldrande vid diabetes (Peter M Nilsson, Malmö)
- Data från Riks-HIA och SEPHIA med fokus på diabetiker (Patrik Tydén, Malmö)
- Behandling, vad säger svenska (SoS, LMV) och nya europeiska (ESC/EASD) riktlinjer?
(Stig Attvall, Göteborg)
- Nya samarbetsformer på UMAS med gemensamma ronder Endokrin Klin och
Kardiolog Klin (Anders Frid, Malmö, Patrik Tydén, Malmö)
- Är läkemedelsstentar bra eller dåliga för diabetiker vid PCI? (Fredrik Scherstén,
Helsingborg)

12:30 - 13:30 LUNCH och UTSTÄLLNING

13:30 - 15:30 Session 2. Samarbete mellan vårdgivare/vårdnivåer.

Moderator: Ulf Adamson, Danderyd
- svenska erfarenheter - slutenvård; exemplet graviditetsdiabetes
(Kerstin Berntorp, Malmö)
- svenska erfarenheter - öppenvård, allmänläkarkonsult (Dick Larsson, Degeberga)
- danska erfarenheter (Allan Flyvbjerg, ordf. i danska diabetessällskapet, Aarhus)
- NDR som verktyg för kvalitetsutveckling samt lokalt projekt i Jönköping
(Soffia Gudbjörnsdottir, Göteborg)
- Sjuksköterskan i diabetesteamet (Marianne Lundberg, Malmö)
- Debatt (Margareta Nilsson, Svenska Diabetesförbundet, Stockholm, Thomas Fritz,
Gustavsberg, moderator Ulf Adamson, Danderyd)


15:30 - 16:00 KAFFE och UTSTÄLLNING

16:00 - 16:50 Minnesföreläsning för Göran Sundqvist. Moderator: Leif Groop, Malmö
Autonomic neuropathy in diabetes - an update (Aaron Vinik, Norfolk, Virginia, USA)
16:50 - 17:00 Sammanfattning av dagen: Peter M Nilsson, Malmö

19:00 MIDDAG samt SOCIAL PROGRAM

Fredag 19 oktober

08:30 - 10:30 Session 3. Diabetes och lipider.

Moderator: Mona Landin-Olsson, Lund
- Epidemiologi i Sverige (NDR-data): mysteriet med höga HDL-K nivåer hos typ 1 DM (Katarina Eeg-Olofsson, Göteborg)
- Aktuellt om riskmekanismer (Mats Eriksson, Huddinge)
- Diabetes-, lipid- och hypertonigener för prediktion av kardiovaskulär risk
(Olle Melander, Malmö)
- Behandlingsaspekter: nya riktlinjer. Mål LDL-K 1.8 mmol/L - realistiskt?
(Björn Eliasson, Göteborg)
- Nya läkemedel för lipidreglering (superstatiner, rimonabant, GLIP-analoger, DPP4-
hämmare, HDL-höjare, glitazoner) (Anders G Olsson, Stockholm)

10:30 - 11:00 KAFFE och UTSTÄLLNING

11:00 - 11:30 Moderator: Åke Lernmark, Malmö

State-of-the-Art 1: Genetisk prediktion av type 2 diabetes (Leif Groop, Malmö)

11:30 - 12:00 Moderator: Anders Frid, Malmö
State-of-the-Art 2: Nyheter inom diabetesbehandlingen (Björn Eliasson, Göteborg)

12:00 Avslutningsord: Peter M Nilsson, samt SFD:s ordförande Björn Eliasson

12:10 - 13:00 LUNCH och UTSTÄLLNING

13:00 - 16:00 Satellitsymposium om DPP-4 hämmande läkemedelsterapi
Moderator: Anders Frid, Malmö

Arrangör: MSD Läkemedel AB (kontaktperson Anette Pantev)

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com