Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Årets diabetesteam 2010: Dagvården Endokrinkliniken Karolinska Universitets-sjukhuset, Solna

arets1
Årets diabetesteam 2010: Gudrun Andersson (diab.ssk), Helen Tuomisto (fotvårdsspec.), Tuula Saarinen (diab.ssk), Inga-Lena Andersson (dietist). Översta rader fr. vä till hö: Liselotte Ekroth(diab.ssk), Gunilla Lundqvist (diab.ssk), Raija Bjerkeheim (chefssk), Michael Alvarsson (överläkare), Liz Löfstrand (kurator), Liisa Tallberg (sekr.), Kristina Rane (kurator), Ulla Kylberg (diab.ssk). Ur bilden på teamet saknas Ulla Göransson (fotvårdsspec.)

Dagvården på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna fick priset som Årets diabetesteam 2010 med motiveringen att man hade satsat på ett brett samarbete kring diabetespatienten med andra specialiteter såsom kardiologi, njurmedicin, barnmedicin och specialistmödravården.
Tillsammans med kardiologen och njurmedicin har man sedan flera år återkommande hälsokurser varje termin för gemensamma patienter med fokus på livsstilsförändringar för att förhindra reinfarkt och framtida dialys. Tillsammans med barnmedicin försöker man förbättra överföringen från barn- till vuxenmedicin med tätare kontakt vid behov vid övergången mellan klinikerna, och tillsammans med specialistmödravården har man börjat återknyta tidigare till de förlösta diabetesmammorna för att förhindra att dessa återfaller i sin inte alltid så goda metabola kontroll efter förlossning och amning.
En arbetsgrupp inom teamet har deltagit i NDR IQ-projektet som utgår från NDR. Gruppen har systematiskt arbetat med att förbättra omhändertagandet av klinikens egna diabetespatienter genom att skapa PM och vårdprogram för t ex lipid- och blodtrycksbehandling, tydliga strukturer för det dagliga omhändertagandet så att kontroller blir gjorda på ett optimalt sätt vid besöken samt att nödvändiga åtgärder snabbt implementeras. Detta medförde att till och med HbA1c har förbättrades redan innan NDR IQ-projektet avslutades i sin aktiva fas.
Gruppen fortsätter att arbeta enligt NDR IQ-projektets intentioner med PM och mallar för bl a pumpbehandling, kontinuerlig glukosmätning, blodketonmätning, glukagoninjektioner, patientinstruktion vid metforminanvändning etc. I allt detta arbete strävar man efter att inkludera hela teamet vilket innebär, förutom läkare och diabetessköterska, att man har med dietist, fotterapeut och kurator.

Mona Landin-Olsson, Ordf
Svensk Förening för Diabetologi

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com