Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

 

Vad gäller för körkort för lastbil, buss eller för taxiförarlegitimation vid diabetes typ 1 och 2?

Ibland möjligt för lastbilschaufförer som insjuknar med diabetes typ 1 att behålla körkortsbehörigheten enligt en övergångsregel.
Vägverkets nya föreskrifter (VVFS 2008:158) om medicinska krav för innehav av körkort innebär att möjligheten att medges ny högre behörighet beror på om det är fråga om diabetes typ 1 eller typ 2. De nya reglerna motiveras av den högre risken för hypoglykemi vid diabetes typ 1 jämfört med diabetes typ 2, även om den senare behandlas med insulin. Den som erhållit högre behörighet enligt tidigare regler ges dock genom en övergångsregel möjlighet till fortsatt innehav i vissa fall för att undvika negativa konsekvenser avseende bl.a. anställning.

Nytt lastbilskörkort (C/CE) vid diabetes typ 1 inte möjligt
Vägverkets nya föreskrifter (VVFS 2008:158) som började gälla den 1 maj 2008 innebär bland annat att det enligt 6 kap 2 § inte längre är möjligt att medge nytt körkort för tung lastbil utan tungt släp (behörighet C) för personer med diabetes typ 1. Tidigare kunde sådan körkortsbehörighet medges med begränsning till icke yrkesmässig trafik (6 kap 2 § VVFS 1996:200). Den möjligheten har nu tagits bort som framgått av tidigare artikel här i DiabetologNytt.

Fortsatt innehav av körkort C/CE vid diabetes typ 1 ibland möjligt
För den som innehade körkort med behörighet för tung lastbil med eller utan tungt släp (C eller CE) var det enligt tidigare gällande föreskrifter möjligt med fortsatt innehav av behörigheten även om man fick diagnosen diabetes där insulinbehandling insattes direkt, eller hade diagnosen sedan tidigare men behandling med insulin insattes senare. Det krävdes då att man hade (1) stort behov av behörigheten och var både (2) ”väl balanserad” och (3) ”komplikationsfri” (6 kap 5 § VVFS 1996:200).
I bedömningen av ”komplikationsfrihet” var Vägverkets praxis att man skulle bortse från vissa i trafiken mindre relevanta komplikationer som mikroalbuminuri, påvisbar men inte kliniskt betydelsefull neuropati eller simplexretinopati. ”Väl balanserad” skulle i första hand bedömas utifrån risken för hypoglykemier. Det var oftast personer med diabetes typ 2 som kunde medges fortsatt innehav men även personer med diabetes typ 1 kunde omfattas av denna bestämmelse.
I nu gällande föreskrifter (VVFS 2008:158) finns en övergångsregel som bland annat gäller för kapitlet om diabetes. Övergångsregeln innebär att för den som redan innehade körkort när de nya föreskrifterna började gälla i maj 2008 ska de gamla föreskrifterna fortsatt tillämpas i den mån de ställer ”lägre krav”. Detta innebär enligt Trafikmedicinska rådets mening att en person som innehar behörigheten C eller CE och som efter den 1 maj 2008 insjuknar med diabetes typ 1 kan medges fortsatt innehav av behörigheten om (1)-(3) ovan är uppfyllt.

Behörighet för buss eller innehav av taxiförarlegitimation vid diabetes typ 1 inte möjligt
Diabetes typ 1 utgör hinder för innehav av behörighet för buss och för taxiförarlegitimation enligt både de nya och gamla föreskrifterna. Om det rör sig om en person som nu insjuknar i insulinkrävande diabetes typ 1 och har körkort för buss eller har taxiförarlegitimation är läkaren därför skyldig att anmäla detta till länsstyrelsen och den körkortsbehörigheten ska återkallas. För den som har LADA-diabetes kan undantag (dispens) ofta medges efter ansökan till Transportstyrelsen men i så fall först sedan återkallelsen vunnit laga kraft.

Behörighet för buss och för tung lastbil eller innehav av taxiförarlegitimation vid diabetes typ 2 är möjligt
Vid diabetes typ 2 är det däremot enligt 6 kap 3 § i nu gällande föreskrifter möjligt att medge nytt och fortsatt körkort, förutom för tung lastbil (C/CE), även för behörigheten D/DE (buss med eller utan släp) och för taxiförarlegitimation, förutsatt att de medicinska kraven för innehav är uppfyllda. Dessa krav innebär att personen har förmåga att känna varningstecken och att egenkontroller av blodsocker genomförs samt att de allmänna kraven i 6 kap 1 § om risken för hypoglykemi och förekomsten av komplikationer är uppfyllda. Här ställer alltså de nya föreskrifterna lägre krav och då är det dessa och inte de gamla föreskrifterna som gäller. Tidigare var varken nytt eller fortsatt innehav av behörighet för buss och taxiförarlegitimation möjligt vid insulinbehandlad diabetes (annat än genom dispens av Vägverket vid diabetes typ 2).

Chefsläkare Lars Englund
Trafikmedicinska Rådet
Vägtrafikavdelningen
Transportstyrelsen

Från den 1 januari 2009 har den centrala medicinska körkortsbedömningen vid Trafikmedicinska Rådet flyttats från Vägverket till nya transportslagsövergripande myndigheten Transportstyrelsen.

Nytt Diabetesintyg (sida a + b)

DiabetesIntyg

 

DiabetesIntyg2

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com