Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

 

Ordföranden har ordet

Snart är det vår igen!

Diabetesforum 2009
Du har väl gjort plats i kalendern för Diabetesforum i Uppsala den 11-12 maj? Det är sannerligen årets stora begivenhet inom diabetesområdet, med ett brett program som innehåller något för alla. Ett stort antal namkunniga personer kommer att deltaga i programmet som omfattar både större och ett antal mindre parallella symposier. Gå in på
www.diabetesforum2009.se så får Du fullständig information om programmet och alla praktiska detaljer - vänligen notera att man kan spara en slant på att anmäla sig tidigt. Se också programmet på annan plats i detta nummer av DiabetologNytt. Anmälan att deltaga görs på
www.diabetesforum2009.se.

Riktlinjer
En av programpunkterna vid Diabetesforum är de nya nationella riktlinjerna för diabetesvården som är under färdigställande. En preliminär version kommer att finnas tillgänglig under senvintern och presenteras vid ett särskilt symposium den 11 maj i Uppsala. Ett omfattande arbete med att implementera de nya riktlinjerna regionalt tar också sin början inom kort, medan den slutliga versionen kommer att vara klar under hösten och sannolikt presenteras vid ett symposium arrangerat av Socialstyrelsen i samverkan med SFD och SFSD (Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård). Datum för detta är inte bestämt ännu.
De nya riktlinjerna utgörs av evidensbaserade värderingar av metoder och behandlingar i diabetesvården. Efter en gradering av vetenskapliga evidens har de olika metoderna värderats hälsoekonomiskt varefter det gjorts en prioritering utmynnande i en rankning. Bristfälligt utvärderade metoder kommer därmed att avrådas från eller uppmanas bli föremål för forskning och utveckling. Effekterna av de nya riktlinjerna ska följas upp systematiskt genom användning av definierade kvalitetsindikatorer. Läs gärna mera på
www.socialstyrelsen.se

Tema och medlemsavgift
Det övergripande temat för DiabetologNytt och föreningen för 2009 är således de nya nationella riktlinjerna för diabetesvård, men också standardiseringen av HbA1c-metodiken samt kommunikation och arbete. Det innebär att dessa områden kommer att bli föremål för särskild uppmärksamhet i DiabetologNytt under året. Den globala standardiseringen av HbA1c och dess implikationer för Sverige kommer för övrigt att diskuteras ånyo inom kort med representanter för alla involverade i diabetesvården samt Svenska Diabetesförbundet.
Avslutningsvis vill vi påminna om att årsmötet 2008 beslutade höja avgiften för medlemskap i SFD till 200 kr från och med 2009. Detta är fortfarande en mycket låg avgift vid jämförelse och vi hoppas att Du som medlem tycker detta är prisvärt.

Hoppas Din vinter blir trevlig och vintrig, och att vi ses i Uppsala när det är vår.

Björn Eliasson
Ordförande

DiabetesCentrum
Sahlgrenska sjukhuset
413 45 Göteborg
Fax 031-823820
E-postadress bjorn.eliasson@gu.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com