Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Diabetesmöten

2007

25-27/4 lX Svenska Kardiovaskulära vårmötet i Göteborg

9-10/5 SFDs vårmöte, tillika årsmöte, Stockholm. Program skickas ut inom kort

22-26/6 ADA, Chicago

17-21/9 EASD, Amsterdam

26-29/9 ISPAD, Berlin

18-19/10 SFDs höstmöte i Malmö. Ansvariga för mötet: Anders Frid och Peter Nilsson

28-30/11 2007 års Riksstämma i Stockholm

Svenska Läkaresällskapets riksstämma hålls i år den 28 - 30 november
på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Viktiga datum att notera är:
- 2/3 är sista dag för anmälan av förslag till symposier vid 2007 års riksstämma.
Anmälan görs av de olika sektionernas vetenskaplige sekreterare.
- 15/6. Sista dag för anmälan av föredrag/poster till sektionen är fr.o.m. i år
fredagen den 15 juni.
- 20/8. Sista dag för sektionerna att göra klara sina program är fr.o.m. i år
måndagen den 20 augusti.

Annat minnesvärt
- Årets allmänna möte kommer att äga rum onsdagen den 28 november kl 10.15.
- Årets tema är "Hälsa, livsstil och miljö".
- De preliminära specialistområdena i år är; diabetes, hjärta/kärl, idrottsmedicin, infektion, lungor/allergi, onkologi, psykiatri, reumatologi/dermatologi samt smärta.
- Blankett för anmälan av föredrag/poster liksom instruktioner hur detta görs kommer att finnas på Svenska Läkaresällskapets hemsida.
- Löpande information om årets riksstämma finns på Sällskapets hemsida www.sls.se.

Välkommen med Ditt bidrag till Diabetologi-sektionens program, Björn Eliasson,
vetenskaplig sekreterare i SFD

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com