Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Nekrolog Göran Sundkvist

Professor Göran Sundkvist, Malmö, har som tidigare framkommit avlidit i en ålder av 62 år.

Göran tjänstgjorde som överläkare vid Endokrinologiska kliniken vid Malmö Allmänna Sjukhus, och han var sedan många år aktiv inom den rikstäckande Diabetes Incidens-Studien i Sverige (DISS), där han sedan 2002 hade en nyckelroll som ordförande. Under Göran Sundkvists tid har det publicerats ett stort antal vetenskapliga artiklar och avhandlingar som baserats på registrering och uppföljning av unga vuxna som insjuknat i diabetes i Sverige. Studierna belyser genetiska och miljörelaterade orsaker till diabetes samt metoder för förbättrad klassifikation av olika typer av diabetes. Vidare har förekomst av långtidskomplikationer över tiden och hälsoekonomiska konsekvenser av diabetessjukdomen studerats.

Resultaten från Göran Sundkvists arbete inom DISS och andra diabetesprojekt är internationellt välkända och ofta citerade.

Göran Sundkvists insatser inom ramen för DISS präglades av stor entusiasm, en hög ambitionsnivå, kreativitet och noggrannhet. Göran utnyttjade ofta tillfällen att stimulera och visa sin uppskattning inte minst gentemot yngre kolleger, medan han var lågmäld när anledning fanns till kritisk inställning.

Göran Sundkvists bortgång i en ålder när stort engagemang förenades med betydande vetenskaplig erfarenhet är en stor förlust inte endast för oss vänner inom styrgruppen för DISS utan även för
svensk diabetetsvård och diabetesforskning i stort.

Våra tankar går i första hand till Görans familj med hustru Kersti, men vi är många som delar sorgen och saknaden efter en uppskattad kollega och vän.

Hans Arnqvist Jan Bolinder Annika Ekbom Schnell
Jan Eriksson Lennarth Nyström Soffia Gudbjörnsdottir
Göran Blohmé Jan Östman

Medarbetare i DISS (Diabetes Incidens Studien i Sverige)


Ord till Göran
Jag mötte Dig första gången 1984. Du föreläste om diabetesneuropati. Jag tänkte: Han vill säga så mycket att han snubblar på orden. Du var docent, jag var underläkare, Du tog Dig tid att skicka ett dataprogram för undersökning av autonom neuropati till mig på Falu Lasarett. Jag tänkte: En man som brinner för sitt område och vill dela med sig till alla.
Du var schemaläggare i Malmö 1986 och Du ringde till mig och frågade om jag ville komma och arbeta och forska i Malmö, det fanns dock bara pengar för ett vikariat på halvtid. Jag tänkte: Han vill mig väl men har en annan verklighetsuppfattning än jag om vilken sorts trygghet en småbarnsförälder behöver.
Vi har nu arbetat tillsammans i Malmö i fem år och jag tänkte när jag kom: Du snubblar fortfarande på orden, Du brinner fortfarande för Ditt område och vill dela med Dig till alla och Du tycker fortfarande att forskning är det viktigaste som finns. Du förändras inte, Du bara utvecklas.
Du gick med korta steg, hade alltid en portfölj, gav alltid ett snabbt leende och fick röda kinder när Du hade något viktigt att säga. Jag ser ibland en glimt av Dig vid cykelstället utanför kliniken. Då tänker jag: Det är väl att det finns sådana som Du Göran. Jag höjer handen men då är Du redan borta.

Anders Frid, arbetskollega, med dr, överläkare
Medicinkliniken MAS, Malmö

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com