Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Bokrecension: Pediatric Diabetes

Frida Sundberg, ST-läkare
Barnkliniken SÄS/Borås

Pediatric Diabetes, red Ram K Menon och Mark A. Sperling, Kluwer Academic Publisher 2003, ISBN 1-4020-7557-X. 480 sidor. Priset är 1497 SEK inkl frakt (kostar enligt uppgift 250 SEK att låna via sjukhusbiblioteket eftersom närmaste exemplar finns på British Library, London).

Jag sprang på den här boken i en välsorterad bokhandel i Helsingfors men ville just då inte ödsla reskassa eller utrymme i packningen på boken, lade dock titeln på minnet och beställde den via sjukhusbiblioteket när jag kommit hem. Inom ett par dagar fick jag svar från den hjälpsamma bibliotekarien att boken inte fanns tillgänglig på bibliotek i Sverige men kunde lånas in från British Library mot en kostnad av 250 SEK. Chansade och beställde den via en nätbokhandel istället…
Redaktörerna som satt samman denna bok går ut modigt med en hög ambitionsnivå. I förordet förklarar de att syftet med boken är "to provide a comprehensive description of the current state of the art management of diabetes mellitus in the pediatric population, based on contemporary developments in our scientific understanding of this entity". Kapitelförfattarna representerar hela den engelskspråkiga världen från USA och Kanada i väster via Storbritannien, Indien och Hongkong till Australien i öster.
Första halvan av boken beskriver de olika sjukomar under barnaåldern som gemensamt kallas diabetes mellitus. Störst utrymme får typ1-diabetes, med ett separat kapitel om genetik och ett om immunologi. Sen följer kapitel om typ 2-diabetes, MODY i olika varianter, CF-diabetes, neonatal diabetes och ovanliga diabetesformer. Att läsa denna del av boken är välgörande hjärngymnastik, i synnerhet avsnittet om MODY är läsarvänligt, nästan lika spännande som en pusseldeckare. Det känns som att gå på en guidad visning, man behöver inte söka sig vägen själv utan kapitlen ligger serverade likt konstverk på en utställning.
Efter detta följer två kapitel om diabetes i u-världen och diabetes i Sydostasien. Här presenteras förfärliga fakta som stämmer till eftertanke, t ex att man i delar av tropiska Afrika noterat 100% mortalitet sex år efter diabetesdiagnos. Olika teorier om svältrelaterad diabetes diskuteras liksom den (ur svenskt perspektiv) omvända diabetesepidemiologin bland ungdomar i Sydostasien.
Andra halvan av boken tar upp mer praktiska aspekter på diabetesvården samt komplikationer. Här tappar ffa de amerikanska författarna plötsligt bort de globala ansatserna och detta hör till bokens uppenbara svagheter. Vilka paragrafer i den federala lagstiftningen som kan underlätta för skolbarn med diabetes i USA känns perifert för mig som läsare. Kapitlet "Education" ter sig rörigt, intrycket är att författaren inte riktigt kan bestämma sig för om kapitlet skall handla om hur man undervisar eller vad man undervisar om. Resultatet blir pyttipanna och en besvikelse. Jag hade hellre läst en genomgång av olika pedagogiska metoder än någons tillyxade kantiga käpphästar. Kapitlet om nutrition var också tämligen intetsägande. En lustig detalj är också att kapitlet om psykologi hamnar sist i boken, efter en faktaspäckad genomgång av nefropati, retinopati och dermatologiska aspekter. Läsvärd är dock sammanfattningen och beskrivningen av ungdomsdelen av DCCT. Särskilda kapitel avhandlar pumpbehandling, hypoglykemier och tonårstiden. Kapitlet om öppenvårdsdiabetes lämnar mest känslan hos mig som läsare att om det är så här enkelt i textboken, varför är det då så svårt i verkligheten?
Utgivningsåret var 2003, snart är den här boken hopplöst föråldrad. Men det kan knappast ses som en ursäkt för den bitvis påtagligt slarviga korrekturläsningen. Köper man en dyr bok med hårda pärmar är det tråkigt att mötas av en hophäftad lapp märkt "errata"…
Sammanfattningsvis tycker jag att boken är läsvärd som en odyssé genom modern barn- och ungdoms-diabetologi. Ett särskilt plus i kanten för de digra referenslistorna som inbjuder till läsutflykter in på olika områden. Formatet, klassisk bok inte alltför stor och tjock, gör den mycket lätt att läsa på bussen eller tåget jämfört med artiklar i lösblad… Priset är dock avskräckande, rimligtvis borde det finnas ett par biblioteksexemplar i landet så att man åtminstone först kan snabbläsa den innan man bestämmer sig för om man vill lägga så pass mycket pengar på den här boken.

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com