Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

 

Diabetesforum i det nya Uppsala Konsert & Kongress 11-12 maj 2009 har som målsättning att erbjuda alla som är intresserade av att utveckla diabetesvården i Sverige möjlighet till tankeutbyte och fördjupning inom ämnet. Under två dagar kommer en rad ämnen som berör diabetesvården att belysas och diskuteras. Första dagen börjar med att arbetet med de nya nationella riktlinjerna för diabetes presenteras och det blir en diskussion kring vad detta kommer att innebära för diabetesvården. Under resten av dagen kommer det att vara parallella sessioner som kommer av avhandla bl a kolhydraträkning i teori och praktik, projektet Diabetes i Skolan, kontinuerlig glukosmätning, forskningsfronten, nya behandlingsprinciper vid typ 2-diabetes och mycket mera. Andra dagen börjar med ett kostsymposium som kommer att handla om vad som är bra mat vid diabetes och hur man ska kunna veta vad som är bra mat. Detta kommer givetvis att belysas i lyset av det arbete kring kost som har bedrivits inom de nya nationella riktlinjerna på uppdrag av Socialstyrelsen. Därefter följer ytterligare parallella sessioner. Avslutningsvis efter lunch kommer först en session som handlar om den nya standardiseringen av HbA1c och att vi i framtiden även kommer att kunna få HbA1c uttryckt som ett medelglukosvärde.

Stora förändringar är på gång ute i världen när det gäller detta, vilket kommer att påverka hur vår bedömning av den individuella glukoskontrollen. Sist på dagen blir det en stor debatt kring landstingens upphandling av hjälpmedel. Ska även pumpar och pumphjälpmedel upphandlas? Kommer glukossensorer att kunna bli fria hjälpmedel? Dessa stora frågor kommer att debatteras och avrunda mötet.

Michael Alvarsson
Vetenskaplig sekreterare
Svensk Förening för Diabetologi

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com