Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka


NDR-Nytt www.ndr.nu

Bästa NDR-vänner !
IQ 3 projektets deltagare jobbar vidare, nästa möte hålls om några dagar och i resultaten kan man redan se positiva resultat. Mer om detta senare i projektet.

NDR.PQ
Patientenkäten i NDR.PQ, som beskrevs i förra numret av DiabetologNytt, skickades ut i maj och vi har nu fått svar från en mycket stor andel deltagare (ca 70%). Bearbetning av dessa påbörjas inom kort och alla ser fram emot resultaten med spänning. Första resultaten kommer att redovisas på årets riksstämma i Göteborg i november.

Industristödet borttaget
Som alla vet så växer NDR alltjämt och efterfrågan på landstingsresultat ökar. NDR har avvecklat det generella industristödet och därmed tagit bort läkemedelslogotyperna från hemsidan. NDRs ekonomi och därigenom möjlighet till den utveckling och support som alla efterfrågar påverkas självfallet av de minskade intäkterna. Vi måste sätta vår tillit till att NDR tilldelas ökade anslag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Registrera alla!
I förra numret under rubriken NDR-möte i Göteborg stod det under rubriken "Vilka ska registreras när" där Anders Nilsson ledde en diskussion som kom fram till att "alla ska registreras alltid",dvs inte vänta tills värderna blir bra, registrera kontinuerligt i stället (även bara enstaka blodtrycksvärde eller HbA1c). På förekommen anledning måste vi alla hjälpas åt att åstadkomma förbättrade registreringsrutiner så att detta förverkligas och så att vi också på ett riktigt sätt kan följa resultat och de förbättringar som sker.

Årsrapporten
Vi tar gärna emot synpunkter angående årets årsrapport, arbetet med nästa årsrapport börjar direkt i januari och vi hoppas vara ute med nästa rapport före påsken 2009!!

Tryckfelsnisse
I förra numret sid 108 i stycket ”Landstingsresultat” har det blivit några fel. Det ska vara ” …
antal pat, HbA1c<6,0%, kolesterol< 4,5, blodtryck < 130/80, …... uppdelade i debut <30 år
och > 30 år” Det är alltså tecknen < och > som hade blivit felaktiga.

Sköna höstdagar önskar

Karin Westlund
Kvalitetskoordinator NDR
karin.westlund@ndr.nu

Soffia Gudbjörnsdottir
Registerhållare NDR
soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com