Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

ndr

NDR-nytt  www.ndr.nuHbA1c i NDR

Fram till årsskiftet kommer man att kunna lägga in HbA1c värdet både på det nya och det gamla sättet. Systemet räknar automatiskt om HbA1c så att värdet visas både enligt den gamla och den nya metoden i rapportformuläret och i diabetesprofilen.

I dagarna har det gedigna arbetet med ansökan om finansiering från Beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister för 2011 precis avslutats. Arbetet har givit anledning att tänka över vad som har skett sedan förra ansökan för ett år sedan och här kommer ett axplock av vad som hänt:

· Ny förbättrad söklista.

· Den så kallade skräddarsydda statistiken online har utökats och uppdaterats.

· Förändring i rapportblanketten ang amputation och hypoglykemi.

· NDRs förbättringsprojekt, NDR-IQ 3-projektet, avslutades under året, 22 diabetesteam från hela landet deltog och förbättringarna var stora.

· NDR-IQ 4 med 10 nya team planerades och är i full gång sedan i februari 2010.

· NDR deltar i Q-diabetes projektet ”pay for performance” där också patientupplevd vårdkvalitet & livskvalitet ingår enligt NDR-PQ.

· NDR har aktivt deltagit i framtagandet av de nya Nationella riktlinjerna.

· I NDRs PROM projekt ”NDR-PQ” har det utförs 2 piloter och den 3e pågår (se resultat i årsrapporten). Dessa omfattar totalt ca 17 000 patienter.

· NDR deltar i SKLs projekt Nationella kvalitetsregister i Primärvården.

· NDR har ett samarbete med CVU (Centrum för vårdutveckling) i Västra Götalandsregionen (VGR) om genusperspektivet i vården.

· Flera samkörningsprojekt med Socialstyrelsens register är genomförda för analyser avseende bland annat täckningsgrad, läkemedelsbiverkningar och behandlingseffekt. Detta har resulterat i flera internationella publikationer, se sammanfattning i årsrapporten.

· Under året har NDR arrangerat det årliga mötet för samtliga KASar och koordinatorer samt deltagit i andra utbildningsaktiviteter i flera olika sammanhang.

· NDR har kontinuerligt under året bidraget med registerkunskap för uppbyggnad av nya register.

· Samarbetet med Analysenheten i VGR har tillfört kunskap till registren framför allt vad gäller registrens roll i verksamhetsstyrning.

· Under året har också samarbetet med NHV (Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap) utökats på området statistik och epidemiologi.

· NDR har fortsatt samarbetet med samtliga nordiska länder om standardiserad databasstruktur och forskningsprojekt bl a om sambandet mellan diabetes, diabetesbehandling och cancer.

· Arbetet med den nya tekniska plattform som alla register anslutna till Registercentrum kan använda pågår och övergång till den nya plattformen planeras under år 2011. Stort fokus läggs på direktöverföring av data samt användarvänlighet.

Njut av höstfärgerna de vackra dagarna och stilla inomhusmys när höstrusket sätter in!

Karin Westlund
Kvalitetskoordinator NDR
karin.westlund@registercentrum.se

Soffia Gudbjörnsdottir
Registerhållare NDR
soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com