Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Ordföranden har ordet

Kära Läsare av DiabetologNytt

Välkommen åter!
Välkommen åter efter välförtjänt semester! Jag hoppas att Du har fått njuta av sol och värme (men sluppit getingar och skogsbränder med mera som kan höra till medaljens
baksida). Vi ser nu fram till en händelserik höst med bl.a. EASD möte i Köpenhamn/Malmö i september som just varit, världsdiabetes dagen den 14 november (med temat diabetes och minoriteter av olika slag) och årets Riksstämma i Göteborg i December, som det planeras för som mest just nu. Vi vill också påminna om SFD-mötet i Umeå strax in på det nya året 2007 (31/1 -2/2), som genomförs i samarbete med våra vänner i Svenska Endokrinologföreningen. Programmet ser mycket intressant ut med inbjudna föreläsare i "världsklass".
Först dock en liten tillbakablick till vårt eget möte i Mora i maj, när våren och naturen var som vackrast. Vilket lyckat och lärorikt möte! Många av våra SFD möten har under åren varit mycket uppskattade och välbesökta, och Mora mötet rankas nog av de flesta som ett av våra bästa. Ett stort tack till dig, Dic Aronsson och Dina medarbetare, som gjorde detta möte möjligt att genomföra och för oss deltagare möjlig att få uppleva!


NDR-årsrapport 2005
Arbetet med att bearbeta och presentera våra insatser i diabetesvården via NDR, vårt nationella diabetesregister, har pågått under våren och sommaren och är nu inne i slutfasen. Som vanligt har den tunga datamässiga bearbetningen till stor del vilat på Jan Cederholms axlar (Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet).
Stort tack till Dig för Din till synes outtröttliga arbetsnit! Vi vill naturligtvis samtidigt också tacka till alla andra NDR-medarbetare i gruppen kring Soffia Gudbjörnsdottir som möjliggjort detta värdefulla kvalitetsarbete. Vi har verkligen anledning att också gratulera oss själva som aktiva registrerare, inte bara för att NDR är världens utan konkurrens största diabetesregister, utan fastmer att antalet åter ökat till nu ca 130 000. En vision är att för 2007 kanske kunna räkna in 50% av landets personer med diabetes i vårt register.

Värdet av egenmätning av glukos igen!
Värdet at blodsockerkontroll har dryftats på denna plats i tidningen vid två tidigare tillfällen, och jag dristar mig till att ta till orda en tredje gång i detta ämne. Anledningen är naturligtvis att frågan är kontroversiell och att vi idag inte vet slutsvaret på frågan. I augusti-numret av tidskriften Diabetes Care kom ett australiensiskt bidrag till diskussionen (se ref i slutet av spalten).
I Fremantle i västra Australien har man genomfört en longitudinell observationsstudie över fem år på ett tusental typ 2 diabetiker, varav ca 30 % inte genomförde egenmätning av glukos. Resultaten gav i denna grupp inte stöd för att egenmätning av glukos resulterade i bättre HbA1c. Studien var inte randomiserad och kontrollerad och hade enligt författarna också andra begränsningar men är ändå tankeväckande. Man framhåller dock att egenmätning av glukos ändå är av värde för att identifiera hypoglykemi och för dosanpassning hos insulinbehandlade patienter.


Diabetes i FN!
Den internationella diabetes federationen (IDF) har tagit ett nytt initiativ i form av en kampanj för diabetes bland de 191 medlemsländerna i FN som jag härmed vill förmedla. Med kampanjen önskar man att FN och dess medlemsstater
- fortsättningsvis skall uppmärksamma "World Diabetes Day" den 14 november varje år
- skall uppmärksamma de mänskliga, sociala och ekonomiska kostnaderna orsakade av den diabetiska epidemin i världen
- skall stödja kostnads effektiva strategier med tillgängliga resurser för förhindrandet av diabetiska komplikationer
- skall ta särskilda hänsyn till barn, äldre, minoritetsgrupper, invandrare och gravida med diabetes
- skall uppmuntra till kostnads effektiva strategier med syfte att preventivt förhindra diabetes.
Regeringen i Folkrepubliken Bangladesh har valt att ta upp denna resolution i FN som man hoppas skall vinna stöd av en majoritet i församlingen. Vår förening tillsammans med Svenska Diabetesförbundet har agerat via den svenska regeringen och verkat för att Sverige skall tillstyrka resolutionen.

Framtida nomenklatur för HbA1c
En ytterligare fråga med internationell dimension är den om HbA1c. Som vi alla vet skiljer Sverige ut sig i HbA1c sammanhang på sådant sätt att vi anger värden som för samma glukosnivå ligger betydligt lägre än i omvärlden (ca 1% under). Förklaringen är förenklat att vi i Sverige har en metod som mer exakt mäter den verkliga halten (mindre "skräp" kommer med i analysen!).
Problemet är nu uppmärksammat av den internationella federationen för klinisk kemi som också utarbetat en ny referens metod för HbA1c som ger värden 1 % under svensk standard och således hela 2 % under den s.k. DCCT standarden som tillämpas utrikes. Den diskussion som just startas är vad den "nya" metoden skall kallas. Man tror att patienterna skulle bli ganska förvirrade av en så markant förändring av referensvärdet för HbA1c med psykologiska förväxlingar som följd. Något slutgiltigt svar finns inte på frågan vad HbA1c i så fall skall ersättas med, men "medelblodsocker" har nämnts som ett förslag. Kanske någon av DiabetologNytts läsare har ett bättre förslag?
Svenska Diabetesförbundet har ny ordförande och som kanske de flesta redan känner till har Margareta Nilsson blivit vald som ordförande efter Stefan Leufstedt. Vi välkomnar och gratulerar Margareta, som vi ju väl känner sedan länge bl.a från Svensk Förening för sjuksköterskor i diabetesvård, till hennes nya roll men också i rollen som samordnare i det Nationella Diabetesteamet.

Med dessa ord önskar jag Er alla
ett fortsatt gott och rökfritt 2006

Ulf Adamson Ordf i SFD

Ref: Davis et al, Is selfmonitoring of blood glucose appropriate for all type 2 diabetic patients. Diabetes Care 29: 1764-9,2006


PÅMINNELSE!
Bästa Diabetolog-Nytt-läsare och Medlem i SFD!

Detta är en påminnelse om att betala medlemsavgiften. För endast 100 kronor får Du fyra nummer av den kunskapsdigra tidningen DiabetologNytt, tillgång till vår hemsida www.diabetolognytt.se och www.sdn.nu med totalt 15.000 sidor på nätet och med 135.000 besökare per månad. Dessutom kan Du deltaga i föreningens Vår- och Höstmöte till ett reducerat pris som medlem. Föreningen bevakar frågor av intresse för diabetesvården, rapporterar från nationella och internationella möten och ansvarar för det viktiga kvalitetsinstrumentet Nationella Diabetes Registret (NDR).

Dessvärre "glömmer" många att använda inbetalningskortet. Efter påpekande från vår revisor kommer nu av såväl ekonomiska som principiella skäl en uppstramning att ske. För att få fortsatt tillgång till tidning och medlemskap måste Du betala in 100 kr senast 060830. Om Du önskar avsluta Ditt medlemskap eller om något är oklart så kan Du skicka fax - faxnummer 031 27 00 87

Vill Du fortsätta Ditt medlemskap och få tidning etc: Vänligen BETALA DIREKT!

Med vänliga hälsningar

Åke Tenerz Kassör

PS. Om Du som läkare redan betalar automatiskt medlemsavgiften till SFD via Läkarförbundet kan Du vänligen bortse från dessa rader liksom inbetalningskortet. DS

 

 

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com