Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka


Årets Diabetesteam 2006


Svensk Förening för Diabetologi utlyser med stöd av Eli Lilly Sweden AB ett stipendium om 30 000 Kr för att uppmärksamma ett förtjänstfullt diabetesteam.

Vinnare av stipendiet offentliggöres i samband med Endokrinologföreningens och Svensk Förenings för Diabetologi gemensamma vintermöte i Umeå 31/1-2/2 2007.

Årets diabetesteam utses av en kommitté bestående av representanter från Svensk Förening för Diabetologi, Svensk Förening för Sjuksköterskor inom Diabetesvård och Eli Lilly Sweden AB.

En fritt formulerad ansökan om max 2 A4-sidor bör framhålla aktuella förbättringar av signifikant betydelse för diabetesvården som åstadkommits genom teamarbete. Ansökan kan utformas av alla personalkategorier inom diabetesteam vid såväl primärvårdsenheter, eller motsvarande, som sjukhus.

Det är möjligt och välkomnas för utomstående att nominera tänkbara mottagare till detta stipendium. Nomineringar bör innehålla uppgifter i enlighet med ovan. Ansökan eller nominering insändes i tre kompletta exemplar, med poststämpel senast 1/12 2006 till SFD:s vetenskapliga sekreterare.

Docent Björn Eliasson
DiabetesCentrum
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Vid frågor kontakta via e-post: bjorn.eliasson@gu.se

SFSD:s och SFD:s
Omvårdnadsstipendium för förtjänstfullt utvecklingsarbete inom diabetesvården

Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvården och Svensk Förening för Diabetologi utlyser med stöd av AstraZeneca ett omvårdnadsstipendium för förtjänstfullt utvecklingsarbete inom diabetesvården. Stipendiesumma är 15 000 kronor.

Stipendiet utdelas för 2006 genom beslut av en stipendiekommitté bestående av Lillemor Fernström, vetenskaplig sekreterare SFSD, Björn Eliasson, vetenskaplig sekreterare SFD, samt Paula Konradsson, AstraZeneca.

Stipendiet är avsett för kliniskt verksam diabetessjuksköterska eller motsvarande som arbetar med diabetesvård och som är medlem i SFD och SFSD. Utvecklings- eller forskningsarbete med inriktning på omvårdnad med betydelse för diabetesvården, bör utförligt beskrivas i en fritt formulerad ansökan på max två A4-sidor.

Stipendiets fördelning offentliggörs i samband med SFSD:s symposiedagar 19-20/4 2007.

Det är möjligt och välkomnas för utomstående att nominera tänkbara mottagare till detta stipendium. Nomineringar bör innehålla uppgifter i enlighet med ovan. Ansökan eller nominering insändes i tre kompletta exemplar, med poststämpel senast 31/12 2006 till SFSD:s vetenskapliga sekreterare:

Lillemor Fernström
LUCD, Livsstilsenheten, CEFAM
Alfred Nobels Allé 12
141 83 HUDDINGE

Vid frågor kontakta via e-post lillemor.fernstrom@sll.se eller bjorn.eliasson@gu.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com