Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Diabetespedagogik och insulinproducerande företag

De insulinproducerande företagen har en omfattande utbildningsverksamhet, ofta i samverkan med I-Puls, för diabetesteamen i Sverige. Nedan följer intervjuer med företrädare från företagen.

sanofi-aventis

Intervju med Bodil Hartzell, utbildningsansvarig inom diabetes på sanofi-aventis.


Jag träffade Bodil en vårdag i april på BS Business center i Göteborg där företaget har en filial till det stora huvudkontoret i Stockholm. I den stora byggnaden ryms flera olika företag och jag fick känslan av forskningslaboratorium när jag klev in i korridoren med grå väggar och frostade rutor in till kontoren. I deras lokal i Göteborg fanns förnärvarande förutom Bodil, två medarbetare till som är anställda av sanofi-aventis dock inom andra terapiområden. Känslan av forskning och laboratorium försvann snabbt när vi satte oss i det mindre konferensrummet. Bodil har ett förflutet inom vården som sjuksköterska och har haft ett pedagogiskt intresse med fokus på utbildning för vårdpersonal och patienter. Hon har arbetat för företaget i några år som Education Manager..

I Sverige har sanofi-aventis ca 200 anställda och ungefär 50 procent av inriktningen berör den metabolt sjuke riskpatienten. Ett flertal produktspecialister finns i hela landet, men det finns bara en utbildningsansvarig som planerar utbildningar inom diabetes, vilket till stor del görs tillsammans med produktspecialisterna och företagets medicinska rådgivare. Bodil som är ansvarig har en egen utbildningsbudget och hon använder sig av två-tre externa huvudgranskare som tittar på utbildningarna och materialet innan det publiceras eller används. Granskarna är från olika delar i Sverige och namnkunniga personer inom diabetesvården.
År 2006 har sanofi-aventis annonserat att företaget vill "erbjuda dig som arbetar inom sjukvården utbildningar, stipendier och utveckling som är långt över genomsnittet". Att utveckla utbildningar tillsammans med sjukvården och erbjuda fortbildning för sjukvårdspersonal är viktigt för ett företag med kvalitets tänk. sanofi-aventis har inom diabetes i huvudsak tre olika utbildningskoncept, där man använder sig av en pedagogisk metod med hjälp av bordsdukar som deltagarna grupparbetar omkring, varvat med patientfall och en del dragningar från dem som agerar handledare. Handledarna är lokala "diabeteskändisar" (läkare och sjuksköterskor) inom sitt geografiska område.

"Balans - diabetes"
en utbildning i 3 steg på totalt 2 .5 dag, vars syfte är att öka kunskapen om diabetes typ 2 hos deltagarna. Här använder man sig av 2-3 dukar/tillfälle. Ämnen som tas upp är bl a diagnostik, klassifikation, behandling, komplikationer etc. På några av dukarna använder man sig av statistik från NDR:s årsrapporter för att få igång dialog mellan deltagarna. "Balans - diabetes" arrangeras på olika orter i Sverige med stor geografisk spridning och i år startas 10 utbildningar. Kostnaden är 950 kr/deltagare.


Balans - "Treat to target"
en uppdragsutbildning ca 2 timmar till en hel dag, där syftet är att öka kunskapen om rekommenderade målvärden inom lipider, blodtryck och glukoskontroll samt hur man når dessa i samarbete med patienten. Här använder man sig av en duk och en handledare från vårdcentralen eller kliniken. Denna utbildning arrangeras tillsammans med vårdcentralen och kostar inget. Vid intresse är det bara att kontakta Bodil, det krävs så pass många deltagare att det blir en eller flera grupper, t ex klinikens diabetesteam eller personalen från en eller ett par vårdcentraler.

"Balans - Från påverkan till medverkan"
är en utbildning på en heldag och en fristående påbyggnad till "Balans diabetes". Syftet är att deltagarna skall få ökad kunskap och förståelse för diabetespatientens olika signaler. Hur får vi patienten att göra som vi säger? Att arbetar mot samma mål som patienten, tillsammans. Här använder man sig av 2 dukar och en handledare. Utbildningen kostar 500 kr/deltagare. Utbildningen arrangeras i hela landet med stor geografisk spridning och i år genomförs 9 utbildningstillfällen. Det finns även möjlighet att arrangera denna utbildning tillsammans med lokala diabetesnätverk och då är den kostnadsfri.

Ett "Pennmöte"
en utbildningsdag i injektionsteknik och handhavande av insulinpennor. Denna utbildning genomförs på olika orter runt om i Sverige och möjlighet finns att arrangera detta möte lokalt på arbetsplatsen. Utbildningen är kostnadsfri.
Alla utbildningarna vänder sig till diabetesansvariga läkare och sjuksköterskor. Man prioriterar diabetesteamen. Pennmötet vänder sig även till hemsjukvårdspersonal, apotekspersonal och till alla som kommer i kontakt med sanofi-aventis insulinpennor.
Bodil berättar att sanofi-aventis tillsammans med lokala diabetesföreningar arrangerat en del patientutbildningar, men att intresset från föreningarna har svalnat betydligt under de senaste åren. Vilket troligtvis har att göra med det lite "hårda" klimat som blivit när det gäller samarbete med läkemedelsföretag.
sanofi-aventis har en telefonlinje (020-526887) dit man kan ringa och ställa frågor om deras insulinpennor. Telefonen är öppen dygnet runt för både vårdgivare och patienter. Företaget har även 3 hemsidor inom diabetes. www.insulin.se är för patienter där kan man ställa frågor om diabetes och dess behandling, där finns även info om sjukdomen, månadens recept, möjlighet att prenumerera på deras nyhetsbrev etc. Det finns även en illustrativ animerad film om hur man handhar insulinpennorna och ger sig en injektion. Man kan även som patient beställa en del broschyrer. www.apidra.se och www.lantus.se vänder sig till sjukvårdspersonal och där kan man beställa material, broschyrer etc. Vill du läsa mer om deras utbildningar? Gå in på: http://utbildningar.sanofi-aventis.se


Novo Nordisk

Intervju med Novo Nordisk Scandinavia AB, Rolf Danielsson, försäljningschef på Novo Nordisk

Rolf berättar om att företagets vision och mål är att hitta botemedlet för diabetes och detta känner alla på Novo Nordisk till och är stolta över. Novo Nordisk är världsledande inom diabetesbehandling, som innefattar insulinproduktion och injektionshjälpmedel och finns representerade i hela världen. Företaget har drygt 22,000 anställda och diabetes och diabetesbehandling står för 70 % av verksamheten. Novo Nordisk Sverige med sitt huvudkontor i Malmö, har 80 anställda. Novo Nordisk Sverige är ett av de sju mest framgångsrika Novo Nordisk företagen i världen, och det är inte för att de är bland de största insulinsäljande företagen internationellt utan på grund av deras framgångsrika sätt att tillsammans med vården driva diabetesbehandlingen/forskningen framåt. Svensk diabetesvård bygger på teamarbete, där olika professioner samarbetar kring och med patienten, detta teamarbete är unikt för Sverige och fler och fler länder har anammat konceptet. Enligt Rolf är det detta teamarbete som avgör om en produkt blir framgångsrik eller inte.

Novo Nordisk har funnits på insulinmarknaden i drygt 80 år och alla som arbetar med diabetes känner till företaget och dess insuliner, tabletter och injektionshjälpmedel, men Novo har också en annan betydelsefull verksamhet inom diabetesvården och det är deras långa tradition (20 år) att arrangera utbildningar, fortbildningar, kongressresor, symposier och möten för professionen.

Utbildningsansvarig på Novo är Marianne Lycke. Hon tog över för några år sedan då Maud Linde Hansson hastigt dog. Marianne har fört Mauds och Novo:s utbildningstradition vidare genom att vidareutveckla utbildningskoncepten. DIP som står för Diabetes i Praktiken finns för primärvård, specialistvård och barn och är en 5 dagar lång utbildning om diabetes, behandling och komplikationer, DIP kurserna vänder sig till läkare, sjuksköterskor, dietister, kuratorer inom respektive område och deltagarna betalar kursavgift 5500 kr/person, vilket inkluderar kost, logi och kursmaterial. DIP kurserna arrangeras på olika orter i Sverige.

Insulin När Var Hur
är en 1.5 dags utbildning om insulininsättning och vänder sig till diabetesteamet, kostnad 900 kr/person. Novo arrangerar även olika diabetesdagar över hela Sverige, bl a de populära dagarna i Tylösand nu i början av maj. Detta är bara ett litet axplock ur Novo:s utbildningsarsenal, för mer info gå in på hemsidan http://www.novonordisk.se/ eller se deras utbildningskatalog. Alla Novo:s utbildningar sker i nära samarbete mellan professionen och företaget. Varje produktrepresentant har sin egen budget och kan arrangera utbildningar och möten för oss, allt efter vad som efterfrågas.

Sedan början på 70-talet har Peter Widestedt arbetat på kundtjänst på företaget. Dit kan man ringa, maila eller faxa om precis vad som helst som rör Novo Nordisk och deras produkter, beställning av broschyrer, demonstrationspennor etc, tekniska frågor om hjälpmedel, få praktiska tips om insulin och kanyler mm. Det inte Peter kan svara på, lotsar han vidare till annan instans (produktcheferna, produktspecialisterna, Vision 6,0 etc). Till kundtjänst ringer patienter, vårdpersonal, mm. De flesta kontakterna kommer från hemsjukvården. Kundtjänst har funnits sedan 1996 och är öppen på vardagar 8-16. Peter har ca 20-60 kontakter/dag.

För 2 år sedan fick produktchef, Susanne Rundqvist en idé om en telefonlinje dit vårdpersonal skulle kunna ringa och ställa frågor om diabetes och diabetesbehandling (sådant som kundtjänst inte kan svara på). Vision 6,0 föddes, en rådgivande telofonlinje öppen mellan 13-17 vardagar, startade upp hösten 2004, där en erfaren diabetessjuksköterska svarade på frågor om diabetes och dess behandling.. Efter en något trög start har nu denna verksamhet blommat och telefonlinjen besvaras av diabetessjuksköterskorna på Öresunds diabetesteam sedan 2005.

En service för framförallt patienter men även vårdgivare är hemsidan http://www.alltomdiabetes.se dit man kan maila frågor till landets ledande expertis inom diabetesområdet. Sidan är också upplagd med mycket fakta kring diabetes, allt för patienterna, deras anhöriga eller för de som bara är intresserade av diabetes. Sidan kan visas på sexton olika språk, så det finns mycket information på andra språk än svenska.
Som vårdgivare kan man besöka http://www.novonordisk.se, där det finns möjlighet att beställa Novo:s patientbroschyrer. Ett samarbete med några diabetessjuksköterskor i Sverige har mynnat ut i broschyrer på arabiska, persiska, turkiska och sorani, dessa finns snart att beställa.

Nyanställde Peter Båvenholm är Novo:s Medical advicer och ansvarar för pågående studier i Sverige. NovoMix start är en studie där patienter med tablett eller kostbehandling sätts in på NovoMix 30 i en eller två dos. Novo har även pågående studier med inhalerbart insulin för både typ 1 och 2 diabetes och GLP-1 en långtidsverkande humananalog för behandling av typ 2 diabetes. Peter kommer närmast från Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Eli Lilly Sweden AB

Intervju, 2006-05-05 med Peter Wiman, produktchef inom diabetesområdet på Eli Lilly Sweden AB.

Peter berättar att Eli Lilly är ett företag med lång tradition inom insulinbranschen, att företaget har funnits i 130 år och var med redan 1923 då det första insulinet togs fram och att i år fyller insulinanalogen, Humalog 10 år, den första analogen på marknaden. Eli Lilly är ett internationellt företag och finns runt om i hela världen, med ca 42 000 anställda.

Huvudkontoret i Sverige ligger i Solna och har 130 anställda, varav ca 20 personer arbetar med endokrinologi.

Eli Lillys senaste bidrag till diabetesforskningen är deras GLP-1 analog, exenatide. Exenatide binder till och aktiverar human GLP receptor. Effekten av exenatide är bl.a. att stimulera insulinsekretionen och därmed förbättra den glykemiska kontrollen hos Typ-2 diabetiker. Produkten förväntas att lanseras i Sverige under slutet av 2006. När det gäller insulin och hjälpmedel är Lillys senaste bidrag på marknaden deras nya flergångspenna HumaPen Luxura, som har fått ett mycket positivt gensvar.

Enligt Peter har Eli Lilly satsat mycket på utbildning för professionen och redan år 2000 arrangerades de första "Lilly diabetesdagarna" som vände sig till primärvården, dessa dagar blev oerhört populära och är årligt återkommande sedan dess. De arrangeras numera några gånger/år i olika delar av Sverige, härnäst i Göteborg (september) och i Stockholm (oktober). På dessa utbildningsdagar är det föreläsningar om bl.a. tablett- och insulinbehandling, metabola syndromet, diabeteskomplikationer m.m. Deltagarantalet varierar någonstans mellan 40-60/gång och deltagarna är både sjuksköterskor och läkare. Kostnaden är ca. 2000 kr/deltagare varav Lilly står för hälften dvs. 1000 kr (enl avtal mellan LIF och Landstingsförbundet). Om endast deltagande i själva konferensen är deltagandet kostnadsfritt.

Man arrangerar också vetenskapliga symposier för läkare och sjuksköterskor och en hel del lokala och regionala möten där man är väldigt lyhörd för vad vi som vårdgivare vill veta mer om. Ansvariga för utbildningarna är produktcheferna Peter Wiman och Morgan Eilenberg., som tillsammans med produktspecialisterna skräddarsyr innehållet.

Peter berättar att Eli Lilly:s hemsida www.lilly.se är under utveckling under 2006 och en av Lilly´s satsningar under året. Där kan man klicka sig in på "Lilly kongress och utbildningsservice" för att ta del av och anmäla sig till de olika kongresser och utbildningar som Lilly erbjuder. Lilly satsar också bl.a. på andra webbaserade plattformar. Ett exempel är "Lilly academy" , med utbildning inom insulin- och tablettbehandling. Där du som vårdgivare kan lära mer om diabetes genom att logga in på utbildningen från din dator när som helst det passar dig. För att få tillgång till denna utbildning behövs en personlig inloggningskod som tillhandahålls av Lilly.

Peter framhåller att Lilly Sverige ligger i frontlinjen vad det gäller olika former av utbildning. En anledning till detta är bla. den höga kompetens det idag finns hos professionen inom diabetes hos såväl läkare som sjuksköterskor, som gör att det ställs höga krav på Lilly som företag att kunna leverera ett mervärde till kund.

Lilly´s broschyrer till läkare, sjuksköterskor och patienter tas fram i samarbete mellan produktcheferna och ofta tillsammans med professionen, som även faktagranskar dessa. Idag finns deras broschyrer på svenska men finns behov av annat språk så är det något vi i så fall får utvärdera enligt Peter, "för oss står alltid kunden i centrum och det är viktigt för oss att till kund kunna leverera Answers That Matter" .

För DiabetologNytt

Agneta Lindberg diab sköt
Hästveda Vårdcentral,
KAS Skåne

NyhetsINFO 2006 08 17
www red DiabetologNytt

 

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com